Hogeschool van Amsterdam

Scholen

Als decaan of mentor vervul je een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van jouw leerlingen. Op deze pagina bieden we je een overzicht van onderwerpen die tijdens de begeleiding naar een definitieve studiekeuze ter sprake kunnen komen.

Bij het aanbod van studiekeuzeactiviteiten gaat de HvA uit van de fases in het keuzeproces: oriënteren, verdiepen en kiezen.

Bekijk voor een overzicht de Activiteitenkalender Studiekeuze 2019-2020

Voorlichting op school

​HvA-docenten en -studenten geven informatie over opleidingen. Deze voorlichting is gericht op de oriënterende fase van kiezen en vindt plaats op een door de school georganiseerde voorlichtingsmarkt in de regio.

Heb je interesse in een voorlichting op jouw school, stuur dan je verzoek naar aansluiting@hva.nl. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorlichting voor ouders

De HvA organiseert in samenwerking met de UvA twee keer per jaar een voorlichtingsavond voor ouders op een HvA- of UvA-locatie. Studiekeuzecoaches  gaan uitgebreid in op het studiekeuzeproces en geven handvatten hoe ouders hun kind hierin kunnen begeleiden.

Decanen en mentoren zijn van harte welkom om deze voorlichtingsavond bij te wonen.

Studiekeuzeactiviteiten

In het studiekeuzeproces onderneemt een leerling of mbo-student in ieder geval de volgende acties:

  • Hij bekijkt in de opleidingenlijst welke opleidingen aansluiten bij zijn interesses. 
  • Hij oriënteert zich op deze en aanverwante opleidingen tijdens de open dagen.
  • Hij proeft de sfeer door een student een dag te volgen via Instagram.
  • Hij verdiept zich verder bij een opleiding van zijn keuze door een dag zich aan te melden voor Student voor een dag.

Hij bespreekt zijn ervaringen regelmatig met een mentor of decaan en met ouders en vrienden. Dit zal hem helpen om tot een keuze te komen.

Met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma hebben leerlingen of mbo-studenten straks toegang tot een hbo-opleiding. Voor sommige opleidingen gelden toelatingseisen.

Deze toelatingseisen worden (bij een wijziging) door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer een leerling of mbo'er niet voldoet aan de toelatingseisen zijn er verschillende mogelijkheden om deze aan te vullen.

Deficiëntie- en opfriscursussen

Mist een leerling of mbo-student voor de toelating tot een bepaalde opleiding een vereist vak, dan biedt de HvA in enkele gevallen, op vaste data, deficiëntietoetsen aan. Daaraan voorafgaand bestaat de mogelijkheid een voorbereidende deficiëntiecursus te volgen. 

Deze deficiëntiecursussen worden ook als opfriscursussen aangeboden.

Lees meer

Voor een aantal opleidingen zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. Voor deze opleidingen geldt een numerus fixus en is er een selectieprocedure. De uiterste inschrijfdatum in Studielink voor deze opleidingen is vervroegd naar 15 januari. 

Lees meer

Een studiekiezer schrijft zich uiterlijk op 1 juni via Studielink in voor de opleiding van zijn keuze. Daarna wordt hij uitgenodigd om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht voor alle voltijdopleidingen. De inhoud verschilt per opleiding, maar bestaat in ieder geval uit het invullen van een online vragenlijst en een voorbereidende huiswerkopdracht. Er is een college en in de meeste gevallen ook een praktijkopdracht. De studiekeuzecheck wordt afgesloten met een toets of een presentatie. Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen ontvangt de aankomend student een studiekeuzeadvies.

Mocht er na de studiekeuzecheck twijfel zijn ontstaan over de studiekeuze, dan is er de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een studiekeuzeworkshop.

Lees meer

Studenten met een functiebeperking kunnen soms extra hulp nodig hebben bij hun studie. Deze hulp kan materieel van aard zijn, maar ook financieel en zelfs immaterieel. We raden studiekiezers aan om tijdens een open dag hierover in gesprek te gaan met een studentendecaan op het studiekeuzeplein. 

Lees meer

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden door de Hogeschool van Amsterdam? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier

Oude exemplaren van de nieuwsbrief.

Decanensymposium

Een keer per jaar organiseert de Hogeschool van Amsterdam samen met de Universiteit van Amsterdam het decanensymposium. Tijdens dit evenement komen decanen uit het hele land samen om de ontwikkelingen bij hogescholen en universiteiten te volgen en met elkaar van gedachten te wisselen. 

Dit jaar vond het Decanensymposium plaats op donderdag 19 september 2019. 

 

Decanenkringbijeenkomst

De Hogeschool van Amsterdam organiseert samen met de Universiteit van Amsterdam bijeenkomsten op maat voor decanenkringen. Aansluitend kun je op een HvA- of UvA-locatie een decanenkringoverleg inplannen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op via aansluiting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 mei 2020