Hulpmiddelen bij Verken jouw mogelijkheden

Deze hulpmiddelen kun je gebruiken bij de begeleiding van kiezers bij de stap Verken jouw mogelijkheden. Jouw rol als begeleider is vooral om te stimuleren dat je leerling of mbo-student gaat nadenken over een passende richting en mogelijkheden.

Deze activiteit wordt aangeboden aan scholen in en rond Amsterdam en duurt een lesuur. Tijdens een lob-les gaan studenten van de HvA in gesprek met havisten of mbo-studenten over hun ervaringen als student hbo. Het doel van de les is om deelnemers aan te zetten tot oriëntatie en hen een realistisch beeld te geven van studeren aan het hbo.

Meer informatie

Gebruik deze video om in gesprek te gaan met je leerlingen over de verschillen tussen het vo en het hbo. Niet alleen is het onderwijs anders ingericht, ook wordt er een andere houding van de studenten verwacht. Jouw rol is om je leerling bewust te maken dat het er anders aan toe gaat in het vervolgonderwijs. In deze video vertelt hbo-student Joey over de belangrijkste verschillen die zij ervaren heeft.

Bekijk de video

De overstap van mbo naar hbo kan best groot zijn. Jouw rol als begeleider is om de mbo-student die deze overstap overweegt te stimuleren om te ontdekken wat deze overstap voor hem betekent. Deze website kan daarbij helpen.

Naar de webpagina Van mbo naar hbo

Op de website studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie vind je een overzicht van studierichtingen en alle opleidingen in Nederland die binnen die richtingen vallen. Dit is een handig instrument om te ontdekken welke mogelijkheden er voor leerlingen en mbo-studenten zijn binnen hun interessegebied. In een oogopslag wordt ook duidelijk welke profielen en aanvullende vakken toegang geven tot de opleiding. Alle schema's zijn eenvoudig te printen, op te slaan of te mailen.

Ga direct naar de website

De toelatingseisen verschillen per opleiding. In onderstaand overzicht is te zien welke toelatingseisen per opleiding gelden.

Voor mbo-studenten gelden geen toelatingseisen. Zij zijn met hun mbo-4-diploma toelaatbaar bij iedere opleiding. Wel is het goed om ook voor hen de toelatingseisen te bekijken. Het geeft inzicht in de belangrijke, vereiste vakken. Mist een student kennis en ervaring, dan kan hij deze bijspijkeren.

Bekijk de toelatingseisen per opleiding

Deze opdracht laat jouw leerlingen of mbo-studenten nadenken over welke vragen zij kunnen stellen bij het bezoeken van een opleiding of open dag. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met het persoonlijke profiel van de leerling of mbo-student: wat is voor hem persoonlijk belangrijk om te ontdekken over de opleiding?

De bijbehorende lesbrief geeft informatie over hoe je deze opdracht kunt introduceren en nabespreken.

Op de webpagina van de opleiding is alle informatie te vinden over de opleiding: de opbouw van de opleiding, de vakken, de toelatingseisen, de beroepsmogelijkheden, interviews met studenten, de inschrijfprocedure, etc.

Met behulp van de overzichtslijst van alle opleidingen kunnen opleidingen ook met elkaar vergeleken worden.

Ga naar de opleidingen

Je kunt de leerling of mbo-student stimuleren om de beknopte flyers aan te vragen van de opleidingen die zijn interesse hebben. Deze kan hij bijvoorbeeld thuis bespreken.

Vraag hier de flyers aan

Voor sommige leerlingen komt het kiezen van een opleiding te vroeg. Voor hen kan het nemen van een tussenjaar een oplossing zijn.

De vraag “Hoe ga je het tussenjaar invullen?” is dan een goed onderwerp voor een gesprek. Onderwerpen die daarbij besproken kunnen worden, zijn: studiekeuze, werken of reizen en zelfontwikkeling. Inzicht hierin kan de leerling of mbo-student ook helpen bij het gesprek thuis.

De HvA biedt mogelijkheden om invulling te geven aan het onderdeel studiekeuze door middel van twee begeleide trajecten:

Het Tussenjaar Kenniscentrum geeft meer informatie voor leerlingen en ouders over de mogelijkheden en risico's.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 november 2020