Hogeschool van Amsterdam

Sprekers

De sprekers van het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA 2017:

Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar

“Shift Happens: stop stealing dreams”

Over de toekomst van mens- en toekomstgericht een leven lang leren

‘Shift Happens: stop stealing dreams’ is een fascinerende en confronterende wake-up call over de toekomst van onderwijs en de transitie naar een leven lang gepersonaliseerd leren. De wereld verandert snel en radicaal en verkeert in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Dat heeft grote impact op mens en maatschappij. Deze paradigma shift is onvermijdelijk en onomkeerbaar en heeft ook grote gevolgen voor het onderwijs. Dit inspiriment van Ruud Veltenaar biedt duidelijkheid over de toekomst van onderwijs en schetst de exponentiële leerinstellingen van de 21e eeuw. Na zijn inspiriment zal uw kijk op de wereld en visie op het onderwijs (Why, What, How) nooit meer worden wat het nu is. Het is een uitnodiging om je overtuigingen en ideeën over het onderwijs opnieuw te reflecteren en na te denken hoe je in de toekomst nog meer van waarde kunt zijn voor iedereen die wil leren.

Ruud Veltenaar is filosoof, TEDx-spreker en bijzonder hoogleraar in Londen en Boston. Als inspirator van transformatie verzorgt Ruud bijna 300 lezingen per jaar, waarvan een derde over en voor onderwijs. Zijn visie en ideeën over de toekomst van onderwijs zijn even verfrissend als confronterend.

Voor meer informatie: www.ruudveltenaar.nl

Daan Roovers

Daan Roovers

Bildung als basis voor de toekomst

Daan Roovers zal ingaan op de betekenis van het begrip bildung en de achtergrond ervan.

Tijdens hun studietijd moeten studenten in korte tijd veel kennis en vaardigheden opdoen. Ze bereiden zich met een vakopleiding voor op een arbeidsmarkt die razendsnel verandert, die voortdurend nieuwe expertise en nieuwe competenties vergt en waarin robots mogelijk grote delen van het werk zullen overnemen. Hoe bereiden we studenten voor op een wereld waarin zoveel onzeker is?

Naast de noodzakelijke kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktijkervaring die een reguliere opleiding biedt (Ausbildung) is het zeer van belang om scholieren en studenten te begeleiden in hun persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming (Bildung). Aan de basis van deze persoonlijke ontwikkeling ligt een brede kenniswereld waarin je leeft. Maar meer nog dan kennis gaat het om de vorming van perspectief en je houding in de samenleving. Met behulp van Bildung ontwikkel je je vermogen om te kunnen gaan met vrijheid, met het onbekende, met de toekomst.

Deze openheid naar de toekomst is een van de belangrijkste unieke vermogens van de mens, aldus Hannah Arendt. In plaats van scholieren en studenten alleen toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op Bildung, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog nÍet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn: door niet alleen hun skills, maar door ook de studenten zélf te vormen.

Daan Roovers (1970) is filosoof en doceert publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt als trainer voor de Denkacademie, programmamaker voor omroep Human en debatvoorzitter in de Rode Hoed. Eerder was zij hoofdredacteur bij Filosofie Magazine. Ze studeerde geneeskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Ze spreekt en schrijft over filosofie, politiek, media, opvoeding, onderwijs en feminisme en werkt aan een onderzoek over de ontwikkeling van de publieke opinie.

Samen met René Gude schreef ze Kleine geschiedenis van de filosofie (2010). Onlangs verscheen haar essay Mensen maken; Nieuw licht op opvoeding (uitg. Ambo 2017). Ze was initiatiefnemer van onder andere de G8 van de Filosofie (2014), en staat aan de basis van het TV-programma What’s the Right Thing to Do? met Michael Sandel (Human, 2017).

www.daanroovers.nl

Pedro de Bruyckere

Pedro de Bruyckere

Hoe ga je zelf met veranderingen om en hoe kun je je team, ouders en leerlingen daarin meenemen?

Wat moet je doen om jezelf, je leerlingen en toekomstige studenten voor te bereiden op iets dat we sowieso niet kennen: de toekomst? Door een onderscheid te maken tussen constanten, mogelijke veranderingen en zekere veranderingen. Pedro De Bruyckere maakt het in zijn lezing concreter. Hoe ga je om met de verwachtingen van de jongeren, van de ouders en van jezelf? Hoe kan een brede vorming jongeren leren omgaan met veranderingen? En dan die ene belangrijke vraag: waarom leren kiezen vandaag een van de belangrijkste taken in onderwijs geworden is en hoe kan je hen daarbij helpen? O ja, en wil je wel bediend worden door een robot?

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden.

In 2013 schreef Vrij Nederland over Pedro dat hij één van de beste onderwijsvernieuwers is. Zijn boek, Urban Myths About Learning an Education door Pedro de Bruyckere, Paul A. Kirschner and Casper D. Hulshof, staat in de top 10 van de onderwijsboeken die je volgens The Guardian zou moeten lezen.

Twittert (@thebandb)
Blogt op xyofeinstein.be

Geert ten Dam

Mevrouw (Geert) ten Dam is sinds 1 juni 2016 voorzitter van het College van Bestuur van de UvA.

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam (1958) is sinds 1999 hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot eind 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad. Eerder was zij lange tijd rector van de Universitaire Lerarenopleidingen van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA.

Guity Mohebbi

Guity Mohebbi (dagvoorzitter)

Guity Mohebbi is politicoloog, publicist en public speaker. Ze is auteur van o.a. het boek Allochtonia - Autochtonia twee werelden apart. Ze zet zich vol overgave in om de onderwerpen “Internationalisering & Inclusief Leiderschap”, met name onder jongeren, op de kaart te zetten. Hierover houdt ze ook trainingen, workshops en lezingen bij diverse organisaties. Ze geeft gastcolleges bij o.a. de Universiteit van Leiden. Ze bekleedt diverse bestuursfuncties. Voor meer informatie zie www.guitymohebbi.nl .

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juli 2020