Hogeschool van Amsterdam

Nationaal decanensymposium UvA-HvA op 16 september 2021 in Carré

Anders voor iedereen

Hoe optimaliseren we de kansen op een passende studiekeuze voor iedereen? Hoe kun je ongeacht je omstandigheden je talenten ontwikkelen? Of je nou ASS hebt, hoogbegaafd bent of te maken hebt met sociaal-economische achterstand.

Kansengelijkheid

Het thema van het 32ste Decanensymposium is kansengelijkheid, hoe houden we iedereen erbij? Kansengelijkheid staat hoog op de agenda van vo en mbo, hbo en wo, en ook van de politiek. Een goed moment om kennis te delen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Er is de laatste jaren veel expertise opgebouwd over de begeleiding van bijzondere doelgroepen, zoals eerstegeneratiestudenten, studenten met een migratieachtergrond en studenten met een functiebeperking. Wat kunnen wij als begeleiders leren van deze expertise, en hoe kunnen we dit toepassen in onze LOB-praktijk zodat meer leerlingen hiervan profijt hebben?

We ontmoeten elkaar live op 1,5 meter in Koninklijk Theater Carré, als de coronamaatregelen het toestaan. Een klein tipje van de sluier: Joris Luyendijk schudt ons wakker en Iliass El Hadioui neemt ons mee in de verschillende leefwerelden van jongeren.

Meer informatie over het programma vind je op www.hva.nl/decanensymposium . Je kunt je daar ook aanmelden.

Jaarlijks organiseert de UvA-HvA het Nationaal Decanensymposium. Telkens met een ander thema rondom studiekeuze.
Ontvangt u geen uitnodiging voor het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA en zou u dat wel willen?
Stuur dan een email naar decanensymposium@hva.nl o.v.v uw naam, emailadres, naam en plaats van de school waar u werkzaam bent en uw functie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 juni 2021