Hogeschool van Amsterdam

Breakout sessies

Tijdens het UvA-HvA Decanensymposium 2017 kunt u deelnemen aan verschillende, verdiepende breakout sessies.

Huub Nelis

Huub Nelis

Studiekeuzebegeleiding in een superdiverse leerlingenpopulatie: wat betekent dat?

De wereld wordt steeds diverser, ook binnen het onderwijs. Diversiteit gaat in de eerste plaats over de verschillende culturele achtergronden en religies van leerlingen en studenten. Die hebben hun weerslag op wat er in de school gebeurt, maar ook vanuit welk perspectief jongeren kiezen voor een vervolgopleiding. Op dit moment is bijvoorbeeld het hbo de plaats waar de meeste allochtone en autochtone jongeren elkaar ‘voor het eerst echt tegen komen.’ Maar diversiteit gaat ook over het verschil in startpositie: sociaaleconomische verschillen, het verschil in opleidingsniveau van ouders. Hoe kunnen decanen in het middelbaar onderwijs daar beter rekening mee houden? Wat betekenen al deze verschillen als het er om gaat om jongeren goed te begeleiden in hun studiekeuze en te zorgen dat ze hun potentieel ook goed benutten. Huub Nelis geeft in deze presentatie praktische antwoorden en daagt u uit om met verschillende brillen naar uw leerlingen te kijken. Wat vraagt een superdiverse leerlingenpopulatie van schooldecanen en studiekeuzebegeleiders?

Huub Nelis (1967) is oprichter van bureau Youngworks, al 18 jaar expert op het gebied van jongerenonderzoek en jongerencommunicatie. Huub Nelis schreef samen met Machteld de Jong het boek ‘Help, onze school is gekleurd!’ (Nijgh en Van Ditmar, september 2017).
Daarnaast is hij co-auteur van de bestseller ‘Puberbrein Binnenstebuiten’ (Kosmos, 17e druk) en schreef boeken over talentonwikkeling en motivatie.

Gé van 't Holt

Gé van 't Holt

Een interactieve voorlichting over de financiële studiebegroting

De Dienst Uitvoering Onderwijs neemt u aan de hand van de financiële studiebegroting mee langs de wetgeving. Het wordt een interactieve voorlichting die wordt afgesloten met een spel. Voor het spel heeft u een smartphone nodig. Tijdens de voorlichting is er voldoende tijd voor vragen en actuele zaken.

Adinda van Gaalen

Adinda van Gaalen

Internationalisering in het hoger onderwijs

In een interactieve sessie schetst Nuffic een beeld van de trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs op het terrein van internationalisering. Ook het vo internationaliseert in toenemende mate. Hoe zijn deze sectoren op elkaar afgestemd en wat betekent dat voor de aanstaande student nu en in de toekomst? Daar gaan we met elkaar over in gesprek. Onderwerpen als Internationalisation at Home, internationalisering van het curriculum, tweetalig onderwijs en studeren in het buitenland komen aan bod.

Adinda van Gaalen is senior beleidsmedewerker en onderzoeker bij Nuffic sinds 2007 en is actief voor zowel de sector voortgezet onderwijs als hoger onderwijs. Ze is (co)auteur van publicaties over onder meer internationalisation at home, internationaliseringsstrategieën, kwaliteitszorg en leeruitkomsten van internationalisering. Ze heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende kwaliteitszorg instrumenten en is actief als trainer. Sinds kort is Adinda parttime PhD kandidaat bij de Universiteit Gent en doet onderzoek naar internationaliseringsstrategieën in het hoger onderwijs. Adinda was tussen 2001 en 2007 hoofd international office en beleidsmedewerker internationalisering bij de Business School van de Hogeschool van Amsterdam.

Coyan Tromp

Coyan Tromp

Interdisciplinaire studies - wat betekent dat?

De term 'interdisciplinariteit' is de laatste jaren een buzzword in het hoger onderwijs. De complexe problemen van vandaag de dag laten zich namelijk steeds minder goed zuiver disciplinair oplossen. Maar wat betekent het concreet voor scholieren als ze kiezen voor een interdisciplinaire opleiding? Tijdens deze workshop gaan we in op de voor- en nadelen van een brede bacheloropleiding, beroepsperspectieven, type studenten die het aantrekt en (inter)nationale ontwikkelingen. We bespreken een aantal voorbeelden van interdisciplinaire opleidingen aan de UvA zoals Bèta-gamma en Future Planet Studies.

Coyan Tromp (1966) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 1992 haar doctoraaldiploma’s in de sociale geografie en de sociale filosofie. Tromp promoveerde in 2004 in de wetenschapsfilosofie. Vanaf 2007 tot heden is Tromp curriculumontwikkelaar en universitair docent binnen de interdisciplinaire bachelor Future Planet Studies op het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Laura Polder

Laura Polder

Van mbo naar hbo: een overgang zonder barrières?

Het aantal studenten dat vanuit het mbo doorstroomt naar het hbo is al fors en elk jaar is er weer sprake van meer groei.

Op zich is dat verheugend maar tegelijkertijd zien we dat nogal wat mbo’ers te kampen krijgen met problemen en dat een niet gering aantal de eindstreep niet halen. Blijkbaar doen wij – zowel mbo als hbo iets niet helemaal goed. Wat doen we dan niet goed, hoe komt dat en belangrijker: wat kunnen of moeten we doen om de overgang van mbo naar hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen? Wat moet het mbo doen, wat moet het hbo doen? Wat kunnen we beter gezamenlijk doen?

Laura Polder; docent burgerschap en sociaal ondernemer. Specialisatie in urban education, diversiteit & social work. Eind 2016 uitgeroepen tot "docent van Amsterdam", opgenomen in de Viva 400 en Kleurrijke Lijst ivm inzet voor diversiteit en docentschap binnen het mbo. Haar missie is om onderwijs aan bedrijfsleven en maatschappij te koppelen. Werkelijk een samen-leving creëren waar ieder van en met elkaar leert.

Marieke van Schaik

Marieke van Schaik

Hoe help ik mijn leerling met kiezen?

Het maken van een studiekeuze is een proces en kost tijd. Als decaan kunt u een belangrijke ondersteunende rol spelen. In de workshop Hoe help ik mijn leerling met kiezen? gaat Marieke in op het keuzeproces en welke gespreksvaardigheden ondersteunend zijn. Ook oefent u ter plekke met het voeren van een keuzegesprek. Na deze workshop weet u wat u kunt bijdragen aan het keuzeproces van uw leerling en heeft u ervaren wat wel en niet werkt in een keuzegesprek.

Drs. Marieke van Schaik begeleidt vanuit de HvA en de UvA studenten bij hun studiekeuze, zowel individueel als in groepen. Ook geeft ze voorlichting aan ouders, traint ze studentbegeleiders en coördineert ze verschillende keuzeactiviteiten. Ze is coauteur van het boek Reflectietools.

Marieke van Schaik heeft deze breakout sessie/workshop ook tijdens het UvA-HvA Decanensymposium 2016 verzorgd.

Marten Bos

Marten Bos

Coaching en diversiteit, wat werkt?

Diversiteit is aanwezig in elke relatie in elke situatie en binnen elke persoon. Sommige aspecten van diversiteit zijn dominanter aanwezig en andere zo goed als onmerkbaar/onzichtbaar. Bij enkele aspecten van diversiteit spelen taboes en bij andere spelen machtsverhoudingen een rol van betekenis. Te vaak richten we ons op de persoon als een enkelvoudig object: de man, de allochtoon, de student, de lastige cliënt, de moslim, de homo.
De ware dialoog heeft een subject – subject relatie nodig waarbij alle rollen en identiteiten die relevant zijn aan de orde moeten kunnen komen. Het is goed om onszelf bewust te zijn van onze identiteiten, zeker zij die een bepalende rol kunnen spelen in de begeleidingsrelatie. Deze workshop geeft handvatten, oefeningen en theorie om de diversiteit beter te herkennen en samen een meer inclusieve situatie te creëren. Het zal een combinatie zijn van lezing en workshop en is bedoeld om meer idee te krijgen wat diversiteitsdenken (intersectionaliteit) kan betekenen voor de professioneel begeleiders en leerkrachten.

Marten Bos: Supervisor, Coach, Trainer en Gestalt therapeut/coach. ZZP-er sinds 1999. Opdrachtgevers: Begeleid wonen Marokkaanse jongens, VluchtelingenWerk, Haagse Hogeschool, ING, Nyenrode, Diverse basisscholen, (jeugd)gevangenis, De Vrolijkheid, Huisartsen(opleiding), Diverse Gemeentes, Politie, Hogescholen, etc. Veel dialoogprojecten, o.a. seksuele en gender diversiteit in het jeud en jongerenwerk in Rotterdam en Amsterdam. Vluchtelingenorganisaties, oprichter Alle Kleuren Oost. Door het Paleis van de Verdraagzaamheid verkozen tot “Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2016”.

Hendrikje Veerman

Daphne Wiersema

Hendrikje Veerman en Daphne Wiersema

Context en thema's vanuit wetenschap en praktijk over de psychologie van de studiekiezer

College (fly-over) van wetenschappelijke kennis en inzichten uit de psychologie gekoppeld aan de studiekeuzepraktijk van alledag. De volgende onderwerpen zullen de revue passeren: maatschappelijke context van de huidige generatie X en Y, jongeren en identiteitsontwikkeling, keuzestress en motivatie, zelfinzicht en breinontwikkeling, attitudes en emoties.

Mevrouw Hendrikje Veerman (MA) is begeleidingskundige en heeft 20 jaar ervaring bij de UvA en de HvA in het begeleiden van jongeren die willen/moeten kiezen.

Dr. Daphne Wiersema is gepromoveerd in het maken van keuzes en welke aspecten en dilemma's vanuit de psychologie hierin een rol spelen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juli 2020