Hogeschool van Amsterdam

Hulp bij studiekeuze

Hoe meer acties een studiekiezer onderneemt, hoe beter hij in staat is om een keuze te maken. Op de pagina 'Hoe kies ik?' vinden studiekiezers een overzicht van alle activiteiten die de Hogeschool van Amsterdam biedt. Een studiekiezer kan zelf bepalen welke bij hem passen en welke hem kunnen helpen.

Een goed studiekeuzeproces bevat in ieder geval het bezoeken van (online) open dagen en een dag (online) meelopen of proefstuderen bij Student voor een dag. Komt een studiekiezer er zelf niet uit? Dan biedt de HvA verschillende vormen van begeleiding aan.

Tijdens de (online) open dag kunnen alle opleidingen bezocht worden.

Tijdens voorlichtingsrondes wordt informatie gegeven. Docenten en studenten beantwoorden vragen. De studiekiezer kan zich ook aanmelden voor een keuzegesprek op het studiekeuzeplein. Tijdens dit gesprek kan hij met een van de keuzecoaches zijn persoonlijk keuzedilemma bespreken.

Naar de open dag

(Online) meelopen en proefstuderen zijn verdiepende studiekeuzeactiviteiten waarbij de studiekiezer ervaart hoe het is om een dag student te zijn.

Idealiter worden aan deze activiteiten deelgenomen nadat een open dag bezocht is. Studiekiezers krijgen een inkijkje in het leven als student bij de opleiding en kunnen zo ervaren of de opleiding bij hen past of niet.

Tijdens een (online) meeloopdag loopt een studiekiezer een dag(deel) mee met een student van de opleiding. Hij gaat mee naar de (online) lessen, projectgroepen, de lunch, etc.

Tijdens het (online) proefstuderen volgt de studiekiezer samen met andere studiekiezers een aantal korte proeflessen. Ze gaan aan de slag met de stof alsof ze een echte les bijwonen. Na afloop kunnen vragen gesteld worden aan studenten en docenten van de opleiding.

(Online) meelopen en proefstuderen worden door veel deelnemers als erg waardevol ervaren. Vaak geeft zo'n activiteit de doorslag in het wel of juist niet kiezen voor de opleiding.

Voor studiekiezers die - ondanks uw hulp - moeite hebben om een keuze te maken, biedt de Hogeschool van Amsterdam verschillende vormen van begeleiding aan.

In alle gevallen gaan studiekiezers onder begeleiding van een ervaren keuzecoach aan de slag met hun eigen studiekeuzedilemma.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 december 2020

Goed onderwijs: daar staan we voor bij de HvA

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien