Hogeschool van Amsterdam

Verschil mbo-hbo

Studeren aan het hbo is anders dan je op het mbo gewend bent. Er wordt meer eigen inbreng van je verwacht. En er wordt op een andere manier les gegeven.

Een hbo-opleiding is een niveau hoger dan een mbo-opleiding. Er wordt op het hbo meer theorie in kortere tijd behandeld. De kennis die je opdoet, pas je zelfstandig in opdrachten toe. Daarbij zijn de volgende eigenschappen belangrijk:

Goed voorbereiden

De lesstof wordt niet klassikaal behandeld. Je krijgt te horen welke stof je moet voorbereiden en er wordt vanuit gegaan dat je dat zelfstandig doet. Als je het niet begrijpt, kun je tijdens het college vragen stellen.

Zelf je planning bewaken

Op het hbo wordt gewerkt met deadlines: er wordt aangegeven wanneer een opdracht af moet zijn of wanneer een tentamen plaatsvindt. Hoe je die deadline haalt, is jouw eigen verantwoordelijkheid. Het helpt om elke week een planning te maken van hoofdstukken die je moet lezen en opdrachten die je in delen uit kunt voeren. Studenten die alles op het laatste moment doen, hebben een kleinere kans om een vak met een voldoende af te ronden. Door goed te plannen kun je tussendoor goed bijsturen. 

Samenwerken in projectgroepen

Veel opdrachten doe je in projectgroepen. Met andere studenten werk je aan een opdracht. Dit vraagt veel afstemming en overleg. Het is belangrijk voor de groep dat je gemaakte afspraken nakomt en dat je elkaar feedback geeft op de samenwerking. 

Eigen verantwoordelijkheid

Op het hbo ben je zelf verantwoordelijk. Docenten controleren niet meer of je je huiswerk hebt gemaakt. Als je iets niet snapt, moet je dit zelf aangeven. Wees niet bang om vragen te stellen. 

Hoorcollege

Een hoorcollege is een college waarbij één of meerdere docenten mondeling de lesstof overbrengen. Vaak is dit voor een grote groep studenten. Ter voorbereiding moet je een aantal hoofdstukken gelezen hebben of een opdracht gemaakt hebben. 

Werkcollege

Een werkcollege is een les waarin je de geleerde theorie toepast. Di doe je door alleen of met medestudenten aan een opdracht te werken. De docent geeft de opdracht en je kunt hem vragen stellen. Vaak doe je dit in een klaslokaal. 

Projectgroep

Je werkt in een kleine groep medestudenten aan een opdracht of project. Je maakt afspraken wie wat doet en overlegt over de inhoud en de planning. Je wordt beoordeeld op het eindresultaat, maar ook op de samenwerking onderling. 

Zelfstandig studeren

Als je geen colleges hebt en ook geen afspraak met een projectgroep, kun je thuis of op de hogeschool zelfstandig studeren. Je kunt dan hoofdstukken lezen of opdrachten maken om je goed voor te bereiden op je colleges of het tentamen of te werken aan jouw taak in het project.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 april 2019