Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Business Models

Nieuwe businessmodellen voor hedendaags ondernemerschap

Het thema Business Models richt zich op het hoe, wat, waar, wanneer en waarom van samenwerking tussen ondernemers onderling en van ondernemers met andere organisaties, en welke effecten deze samenwerkingsvormen hebben op de levensvatbaarheid van ondernemingen en op duurzame economische ontwikkeling.

Traditionele organisatievormen en businessmodellen

Traditionele organisatievormen en businessmodellen waarbij een onderneming alle benodigde middelen intern probeert te organiseren, en waarbij de eindgebruiker betaalt en de oprichter-eigenaar ten eigen gunste de winst probeert te maximaliseren, lijken de langste tijd gehad te hebben.

Steeds vaker is ondernemerschap iets waar mensen slechts voor kortere tijd of in deeltijd in stappen, soms in combinatie met een baan in loondienst, of zorg voor gezin. Dit gebeurt soms noodgedwongen, maar steeds vaker is dit flexibele ondernemen een zeer bewuste keuze.

Levensvatbaarheid nieuwe businessmodellen

Wat in de plaats komt van de traditionele businessmodellen en wat de consequenties zijn van de meer flexibele ondernemerslevensloop voor de innovatiekracht of arbeidsmarkt is niet altijd duidelijk.

Ondernemers experimenteren in toenemende mate met nieuwe organisatie- en verdienmodellen met mooie labels als 'sociale bedrijfsmodellen', 'circulaire businessmodellen' en 'collaboratieve businessmodellen', maar deze blijken lang niet allemaal levensvatbaar. Daarom wordt samen met ondernemers gekeken naar hoe de businessmodellen van de toekomst er idealiter uit moeten gaan zien. We kijken daarbij expliciet naar onderliggende netwerk- en financieringsmechanismen en organisatievormen.

Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de invloed die specifieke mentale modellen en emoties hebben op de keuze voor bepaalde businessmodellen van ondernemers en ondernemende teams.

Projecten

Binnen het Programma Ondernemerschap voeren wij verschillende projecten uit die betrekking hebben op nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen.

Geïnteresseerd

Bent u geïnspireerd geraakt door bovenstaande projecten: wij zijn doorlopend op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn in samenwerking op het gebied van onderzoek naar welke invloed collaboratief ondernemerschap kan hebben op duurzame en inclusieve economische groei.

Contact

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 23 november 2020