Programma Ondernemerschap

Programma Ondernemerschap start vier internationale projecten

16 sep 2020 16:51 | Ondernemerschap

Programma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat meewerken aan vier internationale, door Erasmus+ gefinancierde projecten. Onderzoekers werken hierbij samen met partners binnen de HvA en in de EU aan inclusief ondernemerschapsonderwijs, het betrekken van studenten bij het oplossen van stedelijke uitdagingen en digitale innovatie in het mkb.

Het gaat om de volgende vier projecten waar Programma Ondernemerschap aan bij gaat dragen in Knowledge Alliances voor het uitwisselen van kennis en praktijkvoorbeelden met andere hogeronderwijsinstellingen.

WeRin - Women Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystem

WeRin bevordert inclusiviteit van ondernemerschapsonderwijs en ondersteuningsprogramma’s voor startende ondernemers met als doel het aandeel afgestudeerde vrouwelijke ondernemers en hun aanwezigheid in het regionale ondernemersnetwerk te vergroten, oftewel het verbeteren van hun aanwezigheid in het ecosysteem van incubatie- en acceleratorprogramma’s, science parks en netwerken van financierders.

Onderzoeker Jeanne Martens en Saskia Stoker van de opleiding Commerciële Economie werken mee vanuit de HvA. De lead partner van dit project is Science2Business Marketing Research Centre van Fachhochschule Münster.

Urban Goodcamp

Het hoger onderwijs kan een cruciale rol spelen als het gaat om stedelijke uitdagingen als de circulaire economie, afvalmanagement en stedelijke biodiversiteit. Het project Urban Goodcamp heeft tot doel de de hogeronderwijsinstellingen in staat te stellen bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen door de inzet van studenten en onderzoekers en actief organisaties in de stad te betrokken. In dit geval ook in de vorm van het ontwikkelen van urban b(g)oot(d)camps.

Programma Ondernemerschap van de HvA verbindt dit project aan de eigen Summer School (Urban Entrepreneurship Bootcamp). De Smart City Academy en opleiding Bedrijfskunde zijn ook betrokken. Internationale partners in dit project zijn Huygen IA (lead) en Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana (IRI UL).

Re_Valorise

Re_Valorise ontwikkelt een programma voor ondersteuning en training op het gebied van valorisatie voor onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen die hun ondernemend en maatschappelijk potentieel willen onderzoeken. In vergelijking met andere vakgebieden is sprake van een verschil waar het gaat om waardecreatie uit onderzoek. UIIN is lead partner en onder andere HvA-lector Urban Economic Innovation Willem van Winden en IXA werken hier aan mee.

Digital Innovation

Digital Innovation richt zich op het inzichtelijk maken van hoe mkb-bedrijven in de dienstverlenende sector innovatieve producten ontwikkelen, zodat hogeronderwijsinstellingen het onderwijs in innovatie in dienstverlening kunnen verbeteren.

De lead partner in dit project is de University of Szczecin. Binnen de HvA fungeert Burcu Kör als projctleider en wordt samengewerkt met het Centre for Market Insights (CMI) .