Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Promotieonderzoek: Hoe komen migrant-ondernemers tot innovaties?

4 apr 2019 13:27 | Ondernemerschap

De groeiende groep migrant-ondernemers vertaalt zijn specifieke achtergrond en ervaring naar innovaties en weet regelmatig een niche aan te boren met businessideeën. Hoe deze businessideeën tot stand komen en het beste tot bloei komen, beschrijft het proefschrift van onderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) JuanFra Alvarado.

Alvarado promoveert 8 april 2019 aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Milaan op innovatie en ondernemerschap bij ondernemingen van migranten in de dienstensector in Nederland en Italië. In zijn proefschrift Something new, something used, something borrowed: innovation of migrant entrepreneurs in the service sector verkent hij drie elementen van de businessideeën die voortkomen uit migratie-ervaringen: nieuwe elementen, aangepaste elementen vanuit een andere cultuur en elementen die zijn getest en bedacht door interactie met het netwerk.

De onderzoeker heeft veelal hoogopgeleide migrant-ondernemers die geworteld zijn in de migrantencommunities van Amsterdam en het Italiaanse Brescia onderzocht. Uit een recente publicatie van het CBS blijkt dat het aandeel ondernemers onder deze zogenoemde kennismigranten groeiende is. Innovaties dragen bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de maatschappij. Een voorwaarde voor doorvoeren van innovaties door de ondernemer is dat de markt voldoende open is en het netwerk van de ondernemer functioneert.

Amsterdamse markt diverser

In Amsterdam is sprake van een diverse markt waar innovatie wordt gewaardeerd. Ondernemers gebruiken hun expertise om diensten aan te passen voor hun klanten, maar taal is nog steeds een barrière om door te groeien. In Brescia is er een kleiner markt, waar ondernemers in groepen samenkomen met andere mensen met een vergelijkbare culturele achtergrond met een gebrek aan expertise en ondersteuning.

JuanFra Alvarado

JuanFra Alvarado is sinds 2017 onderzoeker van falen en herstarten van ondernemers (Failure & Recovery) bij het lectoraat Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Fenix-onderzoeksproject over faal- en herstelverhalen van ondernemers, het ontwikkeling van onderwijsmateriaal over ondernemerschap en de ondersteuning bij dataverzameling en -analyse.

JuanFra Alvarado heeft internationale ervaring in diverse organisaties. Hij heeft bij ngo’s, consultancybureaus en overheidsinstellingen gewerkt. Als socioloog ligt zijn interesse in ondernemerschap, sociale projecten, migratietrends en interculturele verbindingen.