Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

HvA Ondernemerschap Onderzoekslunch over kwaliteitszorg van onderzoek

Lunch, leer en discussieer over onderzoek en ondernemerschap. Tweewekelijks op dinsdag van 12.00-13.00 uur.

Evenement

Op dinsdag 25 februari verzorgen Lucy Kerstens (CAREM) en Rosa Teepe (BS-O&O) een lunchbijeenkomst over de kwaliteitszorg van het onderzoek en het nieuwe kwaliteitsbeleid van de HvA.

De HvA heeft kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek hoog in het vaandel. Onderzoek dat relevant is voor de praktijk in samenwerking mét de praktijk. De HvA wil niet alleen voldoen aan de vereiste basiskwaliteit, maar vooral een rijke leer- en onderzoeksomgeving zijn voor medewerkers en studenten. Om samen een gemeenschap te vormen waar we als partners zowel onderwijs en praktijkgericht onderzoek van hoge kwaliteit realiseren.

Het nieuwe HvA-kwaliteitsbeleid Reflecteren en leren samenwerken aan kwaliteit beschrijft precies hoe we dit doen. Tijdens de lunchmeeting nemen we jullie mee in dit beleid en jouw eigen rol hierin. We voeren graag het gesprek over jouw visie op kwaliteitscultuur en de instrumenten die we hanteren om onze kwaliteit te meten. We gaan daarbij niet alleen in op de landelijke kaders en de kwaliteitszorgcyclus, maar juist ook op welke rol jij zelf hierin speelt, hoe jij kwaliteit borgt in je dagelijkse werkzaamheden en wat jou kan helpen om de kwaliteit van je onderzoek naar een (nog) hoger niveau te brengen.

Deze lunchmeeting is bedoeld voor opleidings-, onderzoeks-, ondersteunende en multidisciplinaire teams, omdat we het eigenaarschap voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek namelijk idealiter als de verantwoordelijkheid van teams zien.

De lunch wordt aangeboden en georganiseerd door HvA Programma Ondernemerschap . Reserveer van tevoren een plek aan de tafel, zodat we kunnen zorgen dat er genoeg is voor iedereen.

Datum: dinsdag 25 februari 2020
Tijd: 12.00-13.00 uur
Locatie: Wibauthuis, Amsterdam Venture Studios

Dr. Rosa Teepe is beleidsadviseur onderzoek bij de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek van de bestuursstaf. Vanuit haar ervaring als onderzoeker adviseert zij binnen de HvA over onderzoeksbeleid. Zij houdt zich bezig met thema’s als kwaliteitszorg van onderzoek, kennisvalorisatie, lectorenbeleid en promovendibeleid.

Lucy Kerstens, MSc, is manager van het kenniscentrum van Business en Economie, en verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg bij het kenniscentrum. Zij houdt zich bezig met de invoering van de onderzoeks kwaliteitszorg en de verantwoording hiervan bij onderzoeksevaluaties.

Kennisuitwisseling tussen HvA-onderzoekers

De HvA Ondernemerschap Onderzoekslunches worden iedere twee weken op dinsdag georganiseerd om kennisuitwisseling te stimuleren tussen HvA-onderzoekers en andere medewerkers met interesse in onderzoek over onderwerpen waarbij ondernemerschap een rol speelt.

Ondernemerschap is een HvA-breed thema. Onderwerpen van de lunches kunnen zodoende variëren van onderzoek naar ondernemerschap in gezondheidszorg, techniek, sociaal ondernemerschap tot fintech, edutech, juridische zaken voor ondernemingen of interessante zaken voor onderzoekers aan de HvA in het algemeen.

Het Programma Ondernemerschap en lectoraat Entrepreneurship organiseren de lunches met bijdragen van Smart City Academy en CEDIS.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 11 februari 2020

Datum

Startdatum 25 feb

Tijd

12:00 - 13:00 uur

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955