Medezeggenschap

Deelraad FBE kiest een student als nieuwe voorzitter

6 sep 2022 15:15 | Medezeggenschap

Op 5 september is het raadsjaar van de medezeggenschapsraad officieel van start gegaan. De raadsleden kwamen op de Business Campus samen om zich op het nieuwe jaar voor te bereiden, een nieuw Dagelijks Bestuur te kiezen en onder het genot van een hapje en drankje in gesprek te gaan met het faculteitsbestuur.

Met 12 medewerkersleden en 5 studentleden is de raad nog niet volledig gevuld. De raad is nog op zoek naar studenten, uit alle jaren. Het is nu dus een unieke kans om als student voor het eerst kennis te maken met raadswerk, vandaar dat het jaar start met een wervingsactie om de vacante zetels in de studentgeleding op te vullen.

Dus studenten opgelet! Ben je niet bang om je mening te geven over zaken die volgens jou beter kunnen op de faculteit? Stuur een mail naar deelraad.fbe@hva.nl om een keer vrijblijvend bij een vergadering te komen kijken!

Je kunt je tot 1 oktober aanmelden als adviserend lid*.

Ook dit jaar wil de raad door het voeren van gesprekken met zowel studenten als medewerkers jullie input meenemen in de gesprekken met het faculteitsbestuur. Er zullen veel onderwerpen de revue passeren. Denk aan taaktoewijzing/ inzetplanning docenten, masterportfolio, faculteitsbegroting, de 3 D’s (Diversiteit, Duurzaamheid en Digitalisering) en nog veel meer.

Wij zullen jullie via nieuwsbrieven, HvA website en Instagram (@deelraad.fbe) regelmatig informeren, maar neem ook gerust direct contact met ons op als je vragen of input hebt. Of schuif eens aan bij onze vergadering!

Nieuw Dagelijks Bestuur

Aan de start van elk nieuw studiejaar kiest de deelraad uit zijn midden de leden van het Dagelijks Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken en bereiden de vergaderingen van de raad voor. Voor het eerst is een studentlid gekozen tot voorzitter!

De nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

  • Voorzitter: Adriaan van Dijk (student opleiding Bedrijfskunde)
  • Vicevoorzitter: Leonie Akkerman (docente opleiding Commerciële Economie)
  • Secretaris: Richard Puyt (docent opleiding Finance & Control)
  • Penningmeester: Han Boels (docent opleiding Commerciële Economie)

Contact

Neem voor vragen aan de deelraad of meer informatie contact op met de griffier Wendy Buisman-Bos via deelraad.fbe@hva.nl of spreek één van onze leden aan. Ook zijn wij te bereiken via Instagram (@deelraad.fbe)

Het nieuwe Dagelijks Bestuur. Van links naar rechts: Han Boels, Leonie Akkerman, Adriaan van Dijk, Richard Puyt

Het faculteitsbestuur met het nieuwe Dagelijks Bestuur