Medezeggenschap

13 juni Keti Koti-dialoogtafel op de HvA

12 mei 2023 11:00 | Medezeggenschap

Op 13 juni aanstaande komt er een Keti Koti-tafel op de HvA, zo schrijft het College van Bestuur (CvB) in een brief aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Eerder dit jaar had de CMR het CvB hier om verzocht. Aan de Keti Koti-tafel gaan mensen met elkaar in gesprek over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden.

De stichting Keti Koti Tafel beoogt het collectieve bewustzijn ten aanzien van de erfenis van het slavernij- en koloniale verleden van Nederland te vergroten. Dit door middel van het organiseren van Keti Koti-tafels, waarbij honderd mensen in tweetallen met elkaar in dialoog gaan op basis van een thema. De avond wordt omlijst met zang, rituelen en maaltijden uit het koloniale tijdperk. De Keti Koti-tafel is door Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, uitgeroepen tot een bewezen effectieve interventie.

Lilian Stuger-Kembel, als CMR-raadslid nauw betrokken bij het indienen van het verzoek, reageert opgetogen: ‘De slavernij is dit jaar precies 150 jaar geleden afgeschaft in Suriname en op de voormalige Nederlandse Antillen, en dit is een krachtige manier om deze periode te gedenken en vooruit te kijken. Ik ben daarom heel blij dat we dit gesprek op de HvA in deze vorm gaan voeren, want zonder kennis(overdracht) van het verleden is er geen heden of toekomst.’

De Keti Koti-dialoogtafel wordt georganiseerd de stichting Keti Koti Tafel, de CMR en SESI. Meer informatie over de Keti Koti-dialoogtafel op de HvA volgt nog.