Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Student, we zoeken jou!

Vacature: plaatsvervangend lid CoBEx

27 sep 2021 12:13 | Medezeggenschap

Als student kun je in beroep gaan bij tegen beslissingen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Het gaat dan om beslissingen zoals negatief bindend studieadvies, weigeren van een vrijstelling, fraude, cijfer, toelating tot tentamens of extra herkansingsmogelijkheden. Voor het CBE zoeken we een plaatsvervangend student-lid. Iets voor jou? Lees dan verder!

Samenstelling CBE

De leden van het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden benoemd door het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten kunnen lid van het CBE zijn. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en hebben geen dienstverband met de hogeschool. Een deel van medewerkers- en studentleden wordt voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA.

Wat ga je doen?

- Bestuderen van beroepschriften en verweerschriften
- Deelname zitting inclusief voor- en nabespreking

Wat verwachten we van je?

- Kennis van het Studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling
- In staat om dossiers te analyseren
- Accuraat en zorgvuldig
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift


Overige informatie:

Als lid van het CBE krijg je één week voor zitting de te behandelen dossiers toegezonden, bestaande uit een beroepschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt aan de hand hiervan vragen aan partijen voor. Voor aanvang van de zitting is er een bespreking waarin de te behandelen zaken van die dag worden doorgenomen met het voltallige college (één docentlid, één studentlid en de voorzitter). Hierna volgt de behandeling van de beroepschriften waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij de beslissing wordt genomen.

De zittingen vinden eens in de maand plaats, waarbij er tussen de 5 en 20 beroepen behandeld zullen worden van 15 á 30 minuten per beroep. Uitzondering hierop is de maand september waarin er normaliter gemiddeld 3 á 4 zittingsdagen per week zijn. Per zittingsdag worden er dan gemiddeld tussen de 10 en 20 beroepen behandeld. De voorbereidingstijd vergt circa 30 minuten per beroep. Alle leden nemen zoveel mogelijk in gelijke mate deel aan de zittingen. De vergoeding bedraagt voor studentleden € 100,- per dagdeel.

Sollicitaties stuur een korte motivatiebrief en CV betreffende deze vacature kunnen vóór 13 oktober 2021 aan Margit Wewer , ambtelijk secretaris van de CMR. met als onderwerp 'sollicitatie CBE'.

Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met Ody Jungst of Sabrina Leurs van de afdeling Juridische zaken.

Meer informatie over het CBE

Informatie CBE
Beroepen bij het CBE
Uitspraken CBE