Medezeggenschap

Vacature: lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (v)

17 jan 2022 09:15 | Medezeggenschap

Studenten en medewerkers kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (KOG) over een onheuse bejegening. Dat betreft onder meer (seksuele) intimidatie, geweld, pesten, discriminatie en/of agressie. De KOG is op zoek naar een vrouwelijk lid. Zij wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

De leden van de Klachtencommissie ongewenst gedrag worden benoemd door het College van Bestuur. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben geen dienstverband bij de HvA en de leden en plaatsvervangende leden mogen géén deel uit maken van de Inspectie, de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de faculteitsdirectie of de Centrale Medezeggenschapsraad. De leden en plaatsvervangende leden hebben een dienstverband bij de HvA.

Twee leden en twee plaatsvervangend leden zijn vrouw; één lid en één plaatsvervangend lid is man. Een deel van de leden wordt voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad.

Kernactiviteiten

- Bestuderen van klachten en verweerschriften
- Deelname zitting inclusief voor- en nabespreking
- Beoordelen van de klacht


Kennis en vaardigheden

- Deskundigheid met betrekking tot ongewenst gedrag op psychosociaal en juridisch gebied
- In staat om dossiers te analyseren
- Accuraat en zorgvuldig
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift


Overige informatie

Als lid van de KOG krijg je uiterlijk één week voor zitting inzage in het te behandelen dossier, bestaande uit een klacht en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereid vragen voor. Voor aanvang van de zitting is er een voorbespreking waarin de te behandelen klacht wordt doorgenomen met de voltallige commissie (de voorzitter, en twee leden) in aanwezigheid van de secretaris. Hierna volgt de mondelinge behandeling van de klacht waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij besloten wordt welk advies wordt uitgebracht aan het College van Bestuur. Het advies kan onder andere inhouden schorsing of ontslag. Het College van Bestuur neemt vervolgens een besluit.

De mondelinge behandeling van een klacht neemt gemiddeld 3 uur in beslag inclusief de voor- en nabespreking. De voorbereidingstijd vergt 2 uur per klacht. Voor de leden geldt dat er voor het bijwonen van en het deelnemen aan vergaderingen en zittingen tijd ter beschikking gesteld wordt door de faculteit.

Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling voor deze interessante functie? Stuur dan uiterlijk 8 februari een korte motivatiebrief met CV naar de ambtelijk secretaris van de CMR, Margit Wewer .