Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Enquête DAM-gelden: vergoeding thuiswerk populairst

24 sep 2021 10:51 | Medezeggenschap

De commissie Personeel & Organisatie (P&O) van de Centrale Medezeggenschap (CMR) heeft de resultaten van een personeelsenquête bekendgemaakt. In de enquête, georganiseerd vanuit de CMR, kregen medewerkers de vraag hoe zij de zogeheten DAM-gelden (Decentrale Arbeidsvoorwaardenmiddelen) het liefst besteed zouden zien. Onder de geboden opties bleek een vergoeding voor thuiswerken veruit het populairst.

Volledige resultaten van de enquête DAM-gelden

Conform de cao hbo besteedt de hogeschool 1,41 procent van het getotaliseerd jaarinkomen aan decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen. De HvA heeft de afgelopen jaren de zogeheten DAM-gelden besteed aan onderstaande bestedingsdoelen:

  • Betaald ouderschapsverlof. De regeling is een voortzetting van een oude cao-afspraak die destijds in de cao is vervallen maar vanaf dat moment door de HvA als decentrale arbeidsvoorwaarde is voortgezet.
  • Werkgeversbijdrage kinderopvang. De uitgaven voor de tegemoetkoming van de kosten van de kinderopvang zijn door de overheid omgezet in een belastingpremie voor de werkgever. Deze verplichte werkgeversbijdrage wordt conform cao in mindering gebracht op het beschikbare budget.

Duidelijke voorkeur

De respondenten van de enquête hadden een duidelijke voorkeur voor de vergoeding voor thuiswerken. De medewerkers kozen deze optie het vaakst: 29,1 procent. Aanvullende afspraken loopbaanbeleid (bijvoorbeeld over een sabbatical ) volgde op gepaste afstand met 10,6 procent.


Leeftijdsgroepen

De respondenten zijn onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen: 35 jaar en jonger, 36-44 jaar, 45-54 jaar en 55+. Er leken ook leeftijdsgebonden voorkeuren te gelden. Zo koos de groep 55-plussers vaak voor ouderenbeleid als voorkeursoptie. De leeftijdsgroep daaronder (45-54 jaar) vinkte relatief vaak gezondheidsbeleid aan. De groep van 36-44 jaar koos weer vaak voor aanvullende afspraken over zorgverlof en/of mantelzorg.

Han Boels, als CMR-lid betrokken bij de commissie P&O: ‘Deze resultaten wijzen voorzichtig naar een voorkeur voor leeftijdsbewust beleid dat van de HvA verlangd wordt. Kort door de bocht gesteld heeft de groep van 36 tot 44 jaar vaak jonge gezinnen en/of ouder wordende ouders, en dan past een voorkeur voor zorgverlof en mantelzorg ook. Iets soortgelijks geldt voor de andere groepen.’

In totaal 577 HvA-medewerkers vulden tussen eind juni en begin september 2021 de enquête in. Het doel was om inzicht te krijgen in de voorkeuren van de HvA-medewerkers ten aanzien van de besteding van de DAM-gelden. De onderzoekspopulatie vormde qua leeftijdsgroep en sekse een goede afspiegeling van de HvA-medewerkers. De vragenlijst bestond zowel uit gesloten als uit open vragen.