Medezeggenschap

Nieuw dagelijks bestuur CMR: Agnes Tay blijft voorzitter

8 sep 2021 14:11 | Medezeggenschap

Uit haar midden heeft de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) een nieuw dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het DB verzorgt de dagelijkse leiding aan de CMR in een dienende rol.

Het dagelijks bestuur telt twee vertrouwde gezichten van vorig jaar. Agnes Tay (medewerker FBE) blijft voorzitter. Ook Shermine Asani (student FT, links op de foto) blijft in haar huidige functie van penningmeester.

Han Boels (medewerker FBE, rechts op de foto) is toegetreden als vicevoorzitter. Hij is ook al jarenlang voorzitter van de commissie P&O.

Bünyamin Erdogan (medewerker FT, tweede van links op de foto) is secretaris.

Het DB van de CMR in 2021-2022. Van links naar rechts: Shermine Asani, Bünyamin Erdogan, Agnes Tay en Han Boels.