Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Heidag CMR/CvB: de juiste onderwerpen op de juiste tafel 

1 okt 2021 09:48 | Medezeggenschap

Op 21 september j.l. hebben de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en het College van Bestuur (CvB) een inspirerende heidag gehouden. Aanleiding voor de heidag was het nieuwe Medezeggenschaps- en Kiesreglement. Deze reglementen zijn op 2 februari 2021 in werking getreden. 

In het Kiesreglement staat onder meer dat een HvA’er zowel in de CMR als in een deelraad kan zitten. Het CvB is eigenlijk geen voorstander van een dergelijk dubbel lidmaatschap. Toch is het CvB bij het nieuwe Kiesreglement akkoord gegaan onder de voorwaarde dat de CMR ervoor zorgt dat onderwerpen van de deelraad niet bij de CMR worden besproken.

In de praktijk kan een deelraad besluiten om een onderwerp bij de CMR neer te leggen en advies te vragen, bijvoorbeeld omdat de deelraad er met de decaan niet uitkomt. Hoe moet de CMR in zo’n situatie handelen? Tijdens de heidag zijn de CMR en het CvB aan de hand van cases hierover interactief in gesprek gegaan. In kleine groepjes werd een voorbeeldcasus uitgewerkt waarin een urgente kwestie vanuit een deelraad neergelegd werd bij de CMR.

Fictieve voorbeeldcasus: een deelraad krijgt signalen over onveilige sociale situaties op studieplek en werkplek. Na een paar keer met de decaan gesproken te hebben, gebeurt er volgens de deelraad te weinig. Daarna zoekt de deelraad het hogerop – bij de CMR, met de vraag het met het CvB te bespreken. Hoe kan de CMR het beste handelen?

Uit de discussie naderhand blijkt dat het Medezeggenschapsreglement niet altijd een duidelijk antwoord geeft op de vraag waar een dossier precies thuishoort. Om als CMR wel te kunnen handelen, ontwikkelt de CMR aan de hand van de uitkomsten van de heimiddag een beslisboom. De beslisboom geeft een handvat aan de gehele medezeggenschap, zodat helder wordt dat de juiste zaken op de juiste tafel besproken worden.