Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Directeur Educatie oplossing voor International Business?

30 sep 2021 20:02 | Medezeggenschap

Is het toevoegen van een extra directielid bij AMSIB de juiste oplossing voor enkele uitdagingen waar de opleiding International Business (AMSIB) voor staat? Wat moet je weten om deze vraag te beantwoorden? Als studenten en medewerkers van de business faculteit smullen we natuurlijk van dit soort vraagstukken.

Er is een FBE deelraadvergadering; 9 studenten, 9 docenten aan een grote tafel. Een voorzitter, een griffier. Verschillende deelnemers praten virtueel mee. De directie van de faculteit schuift aan samen met de Dean van AMSIB. Met de agenda kwam een pdf van 11 pagina’s waarin zeer helder de aanleiding, probleemstelling en gewenste oplossing worden uitgelegd. In de deelraad klinkt veel begrip voor de werkdruk van het 3-koppig AMSIB management door internationale programma’s en accreditaties, onderwijslogistieke incidenten, 3000 studenten en 150 docenten. Er komen didactische en curriculaire adviezen binnen vanuit verschillende hoeken. Er moet internationaal bewezen worden dat de opleiding voldoet aan de eisen. Wie binnen de opleiding bewaakt deze processen? HBO is bij uitstek een organisatie waarbinnen onderwijs belangrijk is; een Directeur Educatie klinkt dus logisch. Of doet een opleidingsmanager dat al?

We pakken de financiële benadering (Wat gaat het kosten? Hoe financier je dit?) en de strategische benadering (Wat zijn de alternatieve oplossingen?). We vragen naar hoe het AMSIB team in dit besluit betrokken wordt, wat de verhouding tussen Management en Student is bij andere opleidingen en of de andere opleidingen dan ook een Directeur Educatie willen. Op een bierviltje schatten we de kosten op structureel een ton per jaar; een half miljoen in de komende 5 jaar.

Het stuk dat we lezen geeft al veel inzicht. Ook ontstaat er een goede discussie. Onze rol als medezeggenschap is om instemming te geven op dit besluit. Daarom zijn we in gesprek met de directie en AMSIB om deze business case met onze business blik te beoordelen. Zo dragen we bij aan gedegen besluitvorming voor onze fantastische faculteit. Dus beste AMSIB student of collega; zijn we belangrijke vragen vergeten te stellen?