Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Na anderhalf jaar thuis, weer terug op de Campus, en hoe!

30 sep 2021 20:13 | Medezeggenschap

Na anderhalf jaar weer terug op de campus lijkt het allemaal niet vanzelf te gaan. Wat kan je doen als raadslid wanneer de studenten en medewerkers hun zorgen uiten? De lijntjes zijn kort en de deuren staan open, daardoor kunnen we snel schakelen wanneer dat nodig is. Dit is waarvoor ik het doe.

Anderhalf jaar geleden was het eenvoudig, de school was gesloten en we gingen en masse online. Najaar 2020 ontsloten we voorzichtig, met halve klassen en maatregelen konden we deels on campus de lessen hervatten. Alles nog steeds overzichtelijk. Om uiteindelijk vlak voor kerst toch weer alles online te laten plaatvinden in verband met de 2e lockdown. Dit deed een beroep op onze veerkracht en onze flexibiliteit. Inmiddels was het faculteitsbreed crisisoverleg verschoven naar een wekelijks faculteitsbreed overleg. De deelraad voerde toen vooral gesprekken over welzijn thuis voor student en medewerker, hierbij zijn onze punten meegenomen door de directie FBE. Voor de zomer is er bijvoorbeeld een brief gestuurd vanuit Onderwijs & Kwaliteit, over het online toetsen en het gebruik van de online meeting tools. Met als gevolg dat opleidingen nu richtlijnen hebben opgesteld voor videobellen & online meetings met studenten en medewerkers. Over toetsing middels proctoring zijn meerdere malen zorgen geuit en naar aanleiding hiervan heeft het CvB de uitspraak gedaan proctoring vanaf 1 september jl. te willen uit-faseren. Op dit moment zijn we benieuwd naar hoe wordt omgegaan met studenten die in het buitenland zitten, topsporters en studenten in quarantaine.

Vanaf september lijkt het wat ingewikkelder. We zijn weer open… met versoepelingen, en gelukkig weer met studenten en medewerkers ‘over de vloer’. Dit is natuurlijk fantastisch, alleen bleek het ook een uitdaging… Op de Business Campus bijvoorbeeld bleek het niet zo eenvoudig. Na het zomerreces met de randstad in rood, post lockdown met aangepaste regels en twee suppoosts voor een heel gebouw tijdens de introductie week?! Dat bleef bij mij als ook bij collega’s en studenten niet onopgemerkt. Met geluiden als ‘sociaal experiment’, kreeg ik al snel vragen. Ze misten vooral handhaving en duidelijkheid in communicatie. Om open te kunnen blijven, leek het mij duidelijk dat we in ieder geval ons uiterste best moesten doen om de regels na te leven, daar hebben we immers zelf invloed. Daar zou het dan niet aan liggen wanneer er wellicht toch weer aangescherpte maatregelen zouden komen. De onduidelijkheid in communicatie en de beperkte handhaving baarde mij zorgen. Na dit een aantal dagen te hebben aangekeken en het drukker en drukker werd, namen de vragen van bezorgde collega's toe. Daarop heb ik met het faculteitsbestuur gesproken en zijn het aantal suppoosts voor handhaving nog diezelfde week verviervoudigd.

Met betrekking tot de communicatie verliep het iets anders. Studenten hebben geen of te weinig informatie ontvangen over de nieuwe richtlijnen, ook medewerkers misten eenduidigheid. Daarbij verschilde de informatie die werd gedeeld tussen opleidingen onderling en dit binnen hetzelfde gebouw! Naar aanleiding hiervan heb ik dit afgelopen week ter sprake gebracht tijdens de tweewekelijkse raadsvergadering in ons gesprek met het faculteitsbestuur.

Ja, er zijn nieuwe versoepelingen, maar dat betekent niet dat iedereen zich daar ook prettig bij voelt. Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we dat het verspreidingsrisico wordt beperkt? Waar kan je naartoe met ‘Corona’ vragen? Wat kan je doen wanneer je moeite hebt met het in praktijk brengen van de versoepelingen ten aanzien van jouw (mentale) gezondheid? Bij wie kan je terecht als je niet prettig voelt op de campus? Wat wordt er gecommuniceerd aan studenten? Wat doe je als een student kucht en niest en per se on campus les wil volgen?

Na inventarisatie zijn op basis van de behoeften van student- en medewerkersgeleding twee voorstellen verstuurd voor decentrale communicatie richting student en medewerker over de versoepelingen vanaf 25 september. Het voorstel voor studenten is door de directeur bedrijfsvoering meegenomen naar het hoofd communicatie. Het voorstel voor de medewerkers wachten we af…

Op deze manier doe ik een poging om via medezeggenschap invloed uit te oefenen in het belang van oa het welzijn van student en medewerker. Heb jij zorgen of vragen over de huidige maatregelen of juist het ontbreken daarvan stel ze dan gerust aan een van ons!

Leonie Akkerman, medewerkerslid deelraad FBE