Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Hey studenten, laat van je horen!

Studentassessor Fernon Longfur stelt zich voor

28 sep 2021 10:25 | Medezeggenschap

Hi studenten! Mijn naam is Fernon Longfur en het komend studiejaar ben ik jullie studentassessor. Dus ook namens mij: welkom terug in onze gebouwen! In deze column stel ik me voor en leg ik uit wat je van mij als studentassessor kunt verwachten.

Ik ben derdejaars Bedrijfskunde tot voor kort raadslid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Mijn kernthema’s zijn gelijke kansen voor iedereen en digitalisering. In dat laatste ben ik vakdocent voor het basisonderwijs. Van november 2019 tot mei 2021 was ik ook lid van de Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Daarna heb ik gesolliciteerd voor mijn huidige functie van studentassessor. Dat is een rol waar de CMR – waar ik vorig jaar dus nog lid van was – zich hard voor heeft gemaakt. In het kort is dit wat ik doe: bij elke relevante vergadering van het College van Bestuur – de HvA-directie, zeg maar – zit ik aan de vergadertafel om (on)gevraagd advies te geven namens alle studenten. Het is heel belangrijk dat studenten gehoord worden, of ze nou met een paar honderd of met tienduizenden zijn.

Ik zit er dus mede namens jou, en dat vind ik een geweldige eer. Ik heb jou ook nodig om jouw stem te kunnen laten horen bij de hoogste bestuurders van de hogeschool. Dus, loop jij ergens tegenaan en moet dat aan de orde gesteld worden? Weet mij dan te vinden en we plannen een afspraak in.

Het is een van de mogelijke manieren om jezelf hoorbaar te maken. In dat kader wil ik nog een extra oproep doen: word allemaal lid van het HvA-studentenpanel. Het panel is een online groep studenten die 5 tot 7 keer per jaar meedoen aan een intern onderzoek van de hogeschool. Denk dan aan een enquête of een groepsgesprek. Je kiest zelf of je meedoet of niet. Met de resultaten kan de HvA dan weer de eigen dienstverlening verbeteren. Tijdens de coronapandemie zijn er bijvoorbeeld meerdere onderzoeken gehouden naar studentenwelzijn. Zo werd duidelijk met welke omstandigheden studenten te maken hadden. Binnenkort staat er nog een dergelijk onderzoek op stapel. In de komende twee weken zul je zeker van ze horen als je op de HvA komt. Dus scan de QR-code als je langs hun poster loopt of ga meteen naar hun website.

Jullie horen snel van me, en ik hopelijk van jullie!