Medezeggenschap

Op weg naar een conflictvaardige organisatie

CMR en vertrouwenspersonen in gesprek

30 jun 2022 10:12 | Medezeggenschap

Vertrouwenspersonen worden betrokken bij de cursus verbindend leiderschap.Dat deelden de vertrouwenspersonen van de HvA onder andere mee in een gesprek met de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad). Dit gesprek vindt jaarlijks plaats om een indicatie van de sociale veiligheid te krijgen.

Aanwezig waren Cora Verkley (vertrouwenspersoon studenten), Sietske Bijman en Francis van Hekelen (vertrouwenspersoon personeel).

In schooljaar 2019-20 werden 64 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersonen studenten en bij de vertrouwenspersonen personeel. Hoewel de meest recente jaarverslagen nog niet zijn gepubliceerd, weten we wel dat het aantal klachten daarna is toegenomen. Toch kun je daarmee niet per sé zeggen dat het daadwerkelijke probleem ook groter is geworden, geven de vertrouwenspersonen aan. Het kan namelijk oo het geval zijn dat de meldingsbereidheid hoger is.

De gebeurtenissen op AMFI (voorjaar 2021) zijn vermoedelijk een trigger geweest om een melding te doen. Vaak ervaart diegene het als belastend om een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, zeker als degene om wie het gaat werkzaam is in de omgeving van de melder. Als een iemand dan een melding doet, volgen er vaak meer.
Daarnaast is de vindbaarheid van de vertrouwenspersonen verbeterd. Mede door de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag niet alleen zowel het bewustzijn van melders als ook hun zelfredzaamheid vergroot, zo is het vermoeden. Ook daardoor valt de toename van het aantal melding deels te verklaren.


Grensoverschrijdend gedrag tijdens stages

Een van de vragen van de CMR was wat er eigenlijk gebeurt met meldingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens stages. Welnu: ook hiervoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de HvA, maar ook die van het stagebedrijf zelf. De vertrouwenspersoon van de HvA zoekt zelf soms de samenwerking met de collega van het betreffende bedrijf.


Conflictvaardige organisatie

Meerdere partijen binnen en buiten de HvA hebben de aanbeveling gedaan om de hogeschool een conflictvaardige organisatie te maken. In een dergelijke organisatie weten leidinggevenden hoe ze kunnen handelen bij klachten over sociale onveiligheid.

Zodoende worden de vertrouwenspersonen van de HvA betrokken in de cursus verbindend leiderschap. In deze cursus gaat onder meer aandacht uit naar sociale veiligheid en de rol van de vertrouwenspersonen hierin.