Medezeggenschap

Column Fernon Longfur: nog hoop te doen voor kansengelijkheid

29 jun 2022 12:18 | Medezeggenschap

Mijn termijn als studentassessor zit er bijna op. Hoe cliché het ook klinkt: het jaar is werkelijk omgevlogen. Een jaar van aan tafel aanschuiven bij gesprekken waar dingen worden vernieuwd.  Maar hoe dan ook moest het perspectief van studenten erin meegenomen worden en ik heb mijn uiterste best gedaan om dat te doen. Dat was hard nodig ook, want zoals ik al eerder betoogde op deze plek is er nog een hoop te doen om kansengelijkheid te bevorderen

Er zijn goede stappen gezet op het gebied van financiën kansengelijkheid voor kwetsbare studenten. Ook aankomend studenten willen we beter voorlichten op dit vlak, door ze nadrukkelijker te informeren over de financiële kanten van studeren. Het zou eenzijdig zijn als we niet ook naar onszelf keken. Zo houden we onze compensatieregelingen kritisch tegen het licht en gaan we erop inzetten om beter zicht- en benaderbaar te zijn voor studenten die hiervoor in aanmerking komen.

Daarnaast heb ik het concept 'student als partner' hoog op de agenda gezet. Momenteel werk ik met input van diverse mensen binnen de organisatie aan handvaten voor student als partner en geef ik presentaties bij faculteiten, Staven en Diensten. Tot slot maken we ook gezamenlijke afspraken.

De zoektocht naar mijn opvolger is inmiddels van start. Wil jij een verschil maken namens alle studenten? Kijk je ernaar uit om jouw mening te geven in gesprek met beleidsmakers en -bepalers? Solliciteer dan hier !