Medezeggenschap

Stel je kandidaat voor deelraad FBE

28 mrt 2022 07:16 | Medezeggenschap

Een aantal leden van deelraad FBE neemt aan het einde van het studiejaar afscheid van het raadswerk. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor de medezeggenschap binnen de HvA en dragen het stokje over aan een nieuwe lichting student- en medewerkersleden. Twee raadsleden die afscheid gaan nemen, vertellen waarom zij medezeggenschap belangrijk vinden.

Jasper Hartman - studentlid en lid Dagelijks Bestuur deelraad FBE

Hoe kwam jij op het idee om je kandidaat te stellen voor de deelraad?

Toen ik mij in 2019 kandidaat stelde voor de medezeggenschapsraad was ik op zoek naar een extra curriculaire (bestuurs)functie waarbij ik kon meedenken over studentenwelzijn en de kwaliteit van onderwijs, die heb ik gevonden binnen de medezeggenschapsraad!

Wat vind je leuk aan het raadswerk?

Het leukste aan het raadswerk vind ik om direct betrokken te zijn bij wat er binnen onze faculteit gebeurd en daarmee op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Er gebeurt namelijk nogal veel achter de schermen waar ik als student weinig weet van had. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de studenten gehoord worden en het beleid binnen de faculteit goed wordt gemonitord.

Welke tip geef je studenten en medewerkers mee die zich kandidaat willen stellen?

Een tip die ik aankomende medezeggenschappers mee zou willen geven, is om een aantal persoonlijke speerpunten te noteren die je wilt behalen en een bestuursfunctie zeker niet uit de weg te gaan omdat iedereen hier veel kan leren.

Jasper Hartman

Serge Gautier - medewerkerslid en lid Dagelijks Bestuur deelraad FBE

Hoe kwam jij op het idee om je kandidaat te stellen voor de deelraad?

Omdat er een oproep van de decaan was en ikzelf jarenlang vicevoorzitter ben geweest van een ondernemingsraad.

Wat vind je leuk aan het raadswerk?

DAT HET ERTOE DOET om dingen voor elkaar te krijgen, het is actueel, gevarieerd en je werkt met gemotiveerde mensen!

Welke tip geef je studenten en medewerkers mee die zich kandidaat willen stellen?

Probeer het uit!

Voor studenten staat het goed op je cv, het is een goede leerschool voor je carrière later en je kunt er direct van profiteren tijdens je studie als je dingen voor elkaar krijgt. Voor medewerkers is het een must als je de faculteit mee wilt helpen verbeteren.

Verbeter de faculteit, begin bij jezelf en stel je kandidaat!

Serge Gautier