Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verschil tussen OER en studiegids FOO

30 nov 2020 13:40 | Medezeggenschap

Op 5 oktober kwam in het voorzittersoverleg van de OC’s aan de orde dat er in de studiegids meer instapeisen voor het tweedegraadsvak BO5 (LiO-startassessment) worden gesteld dan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De eisen die in de OER staan gelden.

Doordat er in de studiegids meer eisen werden gesteld, zijn sommige studenten voor dit vak niet toegelaten, terwijl ze op grond van de OER wel hadden kunnen deelnemen. Dit punt is begin dit studiejaar voorgelegd aan de examencommissie van de tweedegraadsopleidingen en die heeft geoordeeld dat de eisen uit de OER gelden en niet die uit de studiegids. Inmiddels wordt de tekst in de studiegidsen aangepast, zijn beoordelingsformulieren en handleiding al aangepast en zijn alle betrokken docenten op de hoogte. Toch is het nog niet helemaal duidelijk welke studenten hiervan de dupe zijn geworden en mogelijk studievertraging hebben opgelopen.

Constateer jij ook dat er een verschil is tussen de eisen die in de OER en de studiegids gesteld worden? Meld dit dan bij de faculteitsraad via deelraad-foo@hva.nl. Je vindt de OER van jouw opleiding op de pagina van de examencommissie van je opleiding op foo.mijnhva.nl.