Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad FBE werkt aan eigen missie, visie en speerpunten

6 dec 2020 17:41 | Medezeggenschap

Deelraad FBE heeft begin oktober een training gevolgd onder leiding van training- en adviesbureau TAQT. Daarnaast heeft de deelraad gewerkt aan een missie, visie en speerpunten tijdens een teammiddag om beter sturing en structuur te geven.

In een raadsvergadering is efficiëntie erg belangrijk om effectief te kunnen vergaderen en gesprekken te kunnen voeren. Tijdens formele ontmoetingen in een vergadering met bestuurders is er vaak een beperkte tijd om het overleg te voeren en als je samen iets voor elkaar wilt krijgen zijn toezeggingen cruciaal. Een toezegging is een directe belofte om iets te doen en moet altijd concreet en tijdsgebonden zijn om onduidelijkheden te voorkomen. In deze “zone” van onduidelijkheden voelen veel bestuurders zich vaak op hun gemak, dit wordt ook wel de vaagheidszone genoemd. De vaagheidszone, is een zone waar een bestuur geen ‘ja’ of ‘nee’ zegt, maar vaak blijft hangen door algemene gedeelde belangen te benoemen. Voor een raad zijn er verschillende manieren om uit de vaagheidszone te komen of te blijven, door bijvoorbeeld vooraf de doelen helder te hebben en tijdens het overleg door te vragen en parafraseren. Uiteindelijk zorgt het blijven uit deze vaagheidszone ervoor dat er beter en transparanter bestuurd kan worden, eventueel in co-creatie met de deelraad.

Het BOB-model is een manier om doelbewust te vergaderen en zo samen tot goede gedragen besluiten te komen. Het BOB-model staat voor een volgorde van een onderwerp behandelen, te beginnen met Beeldvorming, daarna Oordeelvorming en ten slotte Besluitvorming. Door met het BOB-model te werken is de verwachting van raadsleden duidelijk en kan er ook tijdens commissievergaderingen gericht gewerkt worden.

Tijdens de teammiddag begin november stonden onze missie, visie en speerpunten centraal, deze zijn fundamenteel om structuur en richting te geven aan onze werkzaamheden voor nu en de nabije toekomst. Onze missie luidt: De deelraad bewaakt en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs, door goede gevraagde en ongevraagde input, zodat de belangen van medewerkers en studenten optimaal worden behartigd. Daarnaast hebben we verschillende speerpunten ontwikkeld, denk daarbij aan de werkdruk voor studenten en medewerkers, en het stimuleren van een lerende organisatiecultuur. De speerpunten zijn verdeeld onder de commissies waar deze met concrete meetbare doelen via het BOB-model kunnen worden behandeld.