Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Maak kennis met Opleidingscommissie International Business!

6 dec 2020 19:40 | Medezeggenschap

Tegen alle studenten en -docenten zeggen we: "Hallo!", de AMSIB Opleidingscommissie (OC) is lange tijd uit het zicht geweest, maar werkt ondertussen heel hard aan de kwaliteit van het onderwijs op onze faculteit Business en Economie.

De opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten en vertegenwoordigt hun uit alle jaren van de opleiding (International Business). Op dit moment bestaan we uit zes docenten- en zeven studentleden. We komen één keer per maand bij elkaar om vragen, projecten en onderwerpen te bespreken. We willen de ervaring van studenten bij AMSIB verbeteren en we zijn altijd op zoek naar manieren om die positieve veranderingen te realiseren.

Een aantal projecten en taken waar we mee bezig zijn is het succesvol implementeren van het klassenvertegenwoordigingssysteem, het herzien van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en het geven van onze goedkeuring (of niet). Daarnaast adviseren we het Management Team (MT) over de eventuele verbeteringen aan de kwaliteit van het onderwijs voor de opleiding(en). De opleidingscommissie neemt ook deel aan de besluitvorming over de bestemmingen van het budget van de Advanced Payments.

Ben je student of docent bij AMSIB en je wilt meedenken aan een kwalitatieve verbetering van (online) onderwijs? Stuur dan een e-mail naar Nathan Troost of Max Heijmans of als je een opmerking of klacht hebt, voor studenten, neem dan contact op met jouw klassenvertegenwoordiger/mentor of, voor docenten, neem contact op met Lizzy de Keijser.

De opleidingscommissie roept alle studenten en docenten op om aardig voor elkaar te blijven, we moeten het beste uit deze situatie halen en dat kunnen we alleen samen. Zeker nu de impact van afstandsonderwijs of online onderwijs blijvend is, is het belangrijk om vriendelijk met elkaar in contact te blijven.