Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

‘Meer maatregelen nodig voor kansengelijkheid’

3 dec 2020 08:00 | Medezeggenschap

Diversiteit en inclusie is al eerder een speerpunt van de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad)  geweest, maar nog niet eerder was er een commissie. Onder de naam Kansengelijkheid zetten zij zich in voor een rechtvaardige, diverse en inclusieve HvA. Aan het woord zijn voorzitter Fiona Frank en commissielid Naznin Musa. 

Is het oprichten van de commissie Kansengelijkheid een extra erkenning voor de noodzaak van aandacht voor dit onderwerp?
Fiona (docent Communicatie, stage- en studieloopbaanbegeleider en onderwijsontwikkelaar): ‘Er is inderdaad nog niet eerder een commissie geweest op dit gebied. Wij wilden meer gewicht geven aan het onderwerp kansengelijkheid. Daar krijgen we nu de kans toe. Ik denk dat de Black Lives Matter-protesten van afgelopen zomer een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het bewustzijn op dit gebied.’

Bij diversiteit en inclusie wordt snel gedacht aan gelijkheid op basis van sekse, etnische/culturele afkomst en seksualiteit. Is dat ook jullie main focus, of vinden jullie dat diversiteit en inclusie breder getrokken moet worden?
Naznin (student Commerciele Economie in deeltijd): ‘Zeker. Door je enkel te focussen en of te beperken op basis van etnische of culturele afkomst en seksualiteit ben je niet inclusief. Ook mensen met een beperking, leeftijd, genderidentiteit, lage sociaaleconomische klasse en/of laaggeletterdheid wil je niet uitsluiten. Dat vraagt aandacht. Ook is er extra aanpak nodig voor mensen die te maken hebben met mentale gezondheid.’
‘Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Het is even belangrijk als het aannemen en door laten groeien van (diverse) werknemers en studenten. Omdat ook docenten steeds vaker voor een zeer diverse klas staan en een leidinggevende vaker leiding geeft aan een divers team, moeten wij kijken of we mensen kunnen faciliteren om bewustwording te creëren en om te gaan met deze diversiteit.’

Een deelonderwerp waarover veel wordt gesproken is diversiteit aan de top. Wat is jullie visie daarop?
Naznin: ‘Vanuit de commissie Kansengelijkheid vinden wij dat naast intersectionele quota dat de huidige sollicitatiecommissies goed getraind moet zijn in heldere criteria en maatstaven om vooroordelen te voorkomen. In Amsterdam (in Nederland ook trouwens) zijn er ruim voldoende competente diverse kandidaten. Als commissie Kansengelijkheid vinden wij dat er meer maatregelingen ter bevordering van gelijke kansen moeten worden genomen.’
Fiona: ‘Ik vraag me af of de netwerken van de HvA bij het recruiten divers genoeg zijn. Ik heb het idee dat er veel in dezelfde vijvers wordt gevist. We houden een vinger aan de pols en stellen kritische vragen.’


Er is in eerdere jaren door de CMR geopperd om mogelijkheden te verruimen om niet-christelijke feestdagen op te nemen als vrije dag. Hoe staan jullie hierin?
Naznin: ‘Door slechts de verruiming voor bijvoorbeeld enkel de islamitische feestdagen te laten gelden als vrije dag ben je juist niet inclusief bezig en dat geldt ook voor andere religieuze feestdagen! Omdat je juist niet wilt polariseren, segregeren en uitsluiten behoort HvA neutraal te zijn en juist studenten en medewerkers niet te scheiden op basis van religie en of afkomst.’
Fiona: ‘Er spelen veel grotere issues wat betreft kansenongelijkheid, zoals onze studenten met een niet-westerse achtergrond die veel minder makkelijk een baan vinden na hun afstuderen. Dat gezegd hebbende, denk ik dat als je echt inclusief wilt zijn en niemand wilt vastleggen op hun geloof, iedereen een aantal dagen vrij mag opnemen op hun dagen van keuze.’


Hoe brengen jullie het onderwerp diversiteit en inclusie onder de aandacht buiten de CMR?
Naznin: ‘Om de bubbel te doorbreken, is het belangrijk om in goede verstandhouding de bubbel door te prikken door samenwerking en communicatie met diverse faculteiten, commissies en projectmanagers.’ Fiona: ‘We zien vooral kansen in het verzamelen van alle initiatieven binnen de HvA en daar gezamenlijk mee in gesprek gaan. We lopen vaak tegen dezelfde zaken aan en kunnen leren van elkaars oplossingen. Op die manier creëren we ook een breed platform binnen alle faculteiten. Daarnaast denk ik dat het eenieders verantwoordelijkheid is om hierover het gesprek aan te gaan met collega’s en (mede)studenten.’


Hebben jullie al concrete doelen gesteld voor dit jaar?
Fiona, lachend: ‘Ja. Maar we beginnen eerst met alle initiatieven inventariseren binnen de verschillende faculteiten van de HvA en onderzoeken wat er nodig is. Er gebeurt veel, maar heel versnipperd. Als we samen een vuist kunnen maken, komen we verder.’


Is er al een hearing aanstaande over diversiteit en inclusie?
Fiona: ‘Die komt zeker in de tweede helft van het jaar!’