Medezeggenschap

Genderneutrale toiletten voor het einde van dit jaar

en wat je nog meer kan verwachten qua diversiteit en inclusie

27 nov 2020 12:40 | Medezeggenschap

Behalve dat ik student Bestuurskunde ben, en studentassessor van de HvA, ben ik ook secretaris van het Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie voor de PvdA. Als homoseksuele man van kleur (met de ervaringen die daar vaak bijkomen) zet ik me in voor een wereld waarin we de confrontatie met onze onderlinge verschillen als een leermoment zien.  

Soms moet je gewoon naar binnen lopen met je eigen stoel en aan tafel gaan zitten, zei Sylvana Simons ooit. Dat betekent dat je mede bepaalt wat er aan tafel geserveerd wordt. Hier een voorproefje van het menu:


Ik schreef het al eerder in mijn vorige column: om gehoord te worden, moet je je stem laten horen. Ik ben een van die amplifiers op de HvA waardoor jouw geluid opgepikt kan worden door de mensen die daadwerkelijk de beslissingen maken.
• Ik sta niet alleen. Zo is er bijvoorbeeld een platform inclusie, dat zich inzet voor verschillende vormen van acceptatie binnen de hogeschool. Maar ook Limitless , HvA Pride en de nieuwe studentambassadeurs Diversiteit en Inclusie zetten zich hiervoor in.
• We hebben ook een commissie kansengelijkheid binnen de Centrale Medezeggenschapsraad. Zij bespreken dit thema met het College van Bestuur, om zo de HvA inclusiever te maken.
• Goed dat er aandacht en prioriteit voor dit thema is. Dat brengt me wel op het punt dat diversiteit en inclusie wijdverbreid leeft op de HvA, maar nog erg versnipperd wordt behandeld. Tijd om de koppen (vaker) bij elkaar te steken! Het begint allemaal met praten, maar krijgt pas écht betekenis bij het doen.
• Daarom wil ik ook resultaten zien. Als het aan mij ligt, is er voor het einde van dit jaar een deel van alle toiletten op elke HvA-locatie genderneutraal. Niet alle toiletten worden genderneutraal vanwege sociale veiligheidskwesties. Maar voor sommige fanatieke aanhangers van de scheiding der seksen blijft dit allemaal maar eng. Dan heb ik een advies: trek je even terug en doe heel hard alsof de HvA in werkelijkheid Zweinstein heet. Dat is een fantasy-universum beschreven door een geestverwant van je, je voelt je er vast thuis. Terwijl jij dagdroomt, gaan wij – de rest van de mensheid – intussen mee met onze tijd. Want het kan niet zo zijn dat een intersekse, trans- of nonbinair persoon steeds met een identiteitskwestie wordt opgezadeld bij het doen van hun behoefte.
• Weinig HvA’ers weten dit, maar er ís al een genderneutraal toilet. De Faculteit Bewegen, Sport en Voeding heeft er namelijk al eentje dankzij de inspanningen van Iris van Gelderen. Het is heel simpel: vervang het bordje ‘dames’ of ‘heren’ door ‘toilet’, haal de urinoirs weg en zorg voor prullenbakjes in de toiletten.
• Zo zijn er nog wel meer kleine ingrepen te bedenken die voor ‘de ander’ van grote waarde zijn. Zoals sekseneutrale inschrijfformulieren, of het uitgebreider behandelen van niet-westerse filosofen in ons onderwijsaanbod. Of een meer diverse management- en bestuurslaag. Wij hebben ons namelijk gecommitteerd aan het akkoord inclusie waarin staat dat diversiteit in alle lagen nodig is.
Je kunt jezelf geen inclusieve hogeschool noemen als je alleen maar praat over diversiteit en inclusie. Je moet het laten zien. Laten we beginnen met beeldvorming, want het doet er veel meer toe dan je denkt. Eerst beeld, dan spraak. En op een dag kunnen we met recht allemaal zeggen: de HvA, dat zijn wij. Op de HvA kan namelijk veel, maar we moeten ook echt willen.