Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO 2020-2021 gaat van start!

30 sep 2020 13:23 | Medezeggenschap

De faculteitsraad van FOO is in september van start gegaan in een bijna volledig bezetting en met behoorlijk wat nieuwe leden.

De faculteitsraad is op 1 september van start gegaan met een informele vergadering om met elkaar kennis te maken en nieuwe leden te informeren over het reilen en zeilen van de raad. Daarna heeft de raad al twee reguliere vergaderingen en een korte extra vergaderingen gehouden, dus we hebben ons nog niet verveeld.

De raad is voor het eerst in lange tijd weer (bijna) helemaal gevuld. Er zijn vooral veel nieuwe studenten die al goed van zich hebben laten horen. Dat biedt hoop voor de rest van dit studiejaar!

Op dit moment is er nog één plek in de personeelsgeleding vacant. Waarschijnlijk zijn er voorjaar 2021 tussentijdse verkiezingen. We hopen dan die laatste plek ook op te vullen, zodat we in volle bezetting verder kunnen gaan.

Wil je weten wie er in de raad zitten? Kijk dan naar de ledenlijst op de informatiepagina van de raad.

Wil je meer weten over de faculteitsraad of wil je een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de raad via: fmr-foo@hva.nl.