Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Samenstelling OC’s FOO 2020-2021 en start voorzittersoverleg

30 sep 2020 13:10 | Medezeggenschap

De faculteitsraad van FOO heeft in september ingestemd met de samenstelling van de opleidingscommissies (OC’s) van FOO. Ook gaat het overleg van de voorzitters van OC’s en van de faculteitsraad weer van start op 5 oktober.

In de vergadering van 22 september heeft de decaan aan de faculteitsraad een voorstel gedaan voor de samenstelling van de OC’s van FOO in 2020-2021. Gelukkig zijn de meeste OC’s goed gevuld, een enkele OC kan nog wat versterking gebruiken. De raad heeft dan ook ingestemd met de samenstelling van de OC’s en hoopt dat de nog openstaande vacatures snel opgevuld zullen worden.

Het overleg tussen de voorzitters van de OC’s en de faculteitsraad bleek de afgelopen jaren een meerwaarde te hebben; voor de uitwisseling tussen de OC’s onderling en ook als contactpunt tussen de OC’s en de faculteitsraad. De eerste bijeenkomst van dit overleg in 2020-2021 vindt plaats op maandag 5 oktober. Wil je meer weten over het voorzittersoverleg of de OC’s in het algemeen, neem dan contact op met Pascal Brugmans, OC-ondersteuner bij FOO (p.j.brugmans@hva.nl).