Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO stemt in met leerroute vernieuwend onderwijs

30 sep 2020 13:15 | Medezeggenschap

Bij de start van het nieuwe raadsjaar kwam er meteen al een belangrijk inhoudelijk punt op de agenda van de faculteitsraad: het verzoek om in te stemmen met de aanvraag van de nieuwe leerroute ‘Leraar in Vernieuwend Onderwijs’.

Het plan om deze nieuwe leerroute te ontwikkelen ontstond naar aanleiding van vragen van een aantal vernieuwingsscholen in Amsterdam. Zij hebben behoefte aan docenten – dus afgestudeerden van FOO – met vaardigheden die aansluiten op het onderwijs dat zij verzorgen. Dat onderwijs wordt o.a. gekenmerkt door meer integratie tussen vakken, meer zelfsturing door leerlingen en het doorbreken van de grens tussen primair en voortgezet onderwijs. Dat zijn ook kenmerken van de nieuwe leerroute die FOO wil ontwikkelen: de leerroute richt zich op onderwijs aan leerlingen van 10 – 16 jaar en studenten krijgen een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het is de bedoeling dat de nieuwe leerroute in september 2021 van start gaat.

De aanvraag van de leerroute ‘Leraar in Vernieuwend Onderwijs’ is besproken in de twee reguliere vergaderingen van de raad in september. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht op een dergelijke aanvraag. Er was echter weinig tijd voor de raad om tot een goed oordeel over deze leerroute te komen omdat de aanvraag al op 1 oktober moest worden ingediend. Daarom is er 29 september een extra raadsvergadering gehouden waarin op de laatste vragen van de raad antwoord werd gegeven en de raad uiteindelijk met een ruime meerderheid heeft ingestemd met het plan voor deze nieuwe leerroute.