Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Nieuw dagelijks bestuur faculteitsraad FOO

30 sep 2020 13:19 | Medezeggenschap

In september heeft de faculteitsraad van FOO een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Het DB van de raad bestaat in 2020-2021 uit:

  • Pim Olij, student Leraar Maatschappijleer: voorzitter
  • Marcel van Klink, docent Horeca en Voeding: vicevoorzitter
  • Jan Bouwma, servicelevelmanager ICT/AV: penningmeester
  • Dico de Jong: student Aardrijkskunde: algemeen DB-lid

Pim en Jan waren vorig jaar ook al lid van het DB, in dezelfde functie. Zij zijn dus al goed ingewerkt. Dat geldt zeker voor Jan, die een vaste waarde is in zowel de faculteitsraad als het dagelijks bestuur. Marcel heeft het afgelopen half jaar meegedraaid in het dagelijks bestuur om de toenmalige vicevoorzitter te vervangen. Hij heeft zich zeker bewezen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, toen het DB flink aan de bak moest. Dico is nieuw in zowel de raad als het DB en kan dus zorgen voor nieuw elan!

Iedereen veel succes gewenst!