Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Meer mogelijkheden om studieplek te reserveren

Regeling aangepast mede na vragen vanuit de CMR

5 okt 2020 10:41 | Medezeggenschap

Goed nieuws voor HvA-studenten. Studenten kunnen sinds eind vorige week viermaal vier uur per week een studieplek reserveren op de HvA. De regeling is uitgebreid mede na vragen vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

CMR-raadslid Lola Bessa stelde tijdens de eerste raadsvergadering met het College van Bestuur (CvB) vragen over het reserveren van studieplekken. Zij vond het toenmalige systeem ontoereikend. Bessa: ‘Per week had je als student 4 uur waarin je op de HvA kon studeren. Dat was voor ‘gewone’ studenten al weinig, laat staan als je – zoals ik – een functiebeperking hebt.’

Bessa’s zorgen vonden gehoor bij het College van Bestuur (CvB). Het CvB vond de situatie zelf ook niet ideaal en keek uit naar de evaluaties van het gebouwgebruik. Bessa: ‘Ik heb de dag na de vergadering met Hanneke Reuling (waarnemend College-voorzitter, red.) gebeld, en haar gevraagd wat er mogelijk was om het aantal te reserveren uren uit te breiden.’ Reuling gaf aan dat er mogelijkheden tot verruiming waren aangezien de evaluaties van het gebouwgebruik positief waren.

Vernieuwde regeling

Het aantal uren is inmiddels uitgebreid. Per week kan je als student nu viermaal vier uur een studieplek reserveren. Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden niet goed thuis kunnen werken, kunnen via het studentendecanaat vijf dagen twee blokken van vier uur per week reserveren. Ook studenten met een functiebeperking vallen onder deze definitie.

Bessa is blij en opgelucht. ‘Een studieplek op de hogeschool is in mijn ogen gewoon een heel urgent punt – zeker in coronatijd. Het belangrijkste is dat studenten die op de HvA willen komen studeren hiermee beter af zijn. Ik ben daarom blij dat we samen met het CvB actie hebben kunnen ondernemen.’

Reuling deelt dit gevoel en zegt idealiter alle ruimten beschikbaar te willen stellen: ‘Dat gaat helaas gegeven de omstandigheden niet. Als community hebben we ook de taak om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik ontkom er dan ook niet aan om, gegeven de coronamaatregelen, ook de oproep te doen om zoveel als mogelijk thuis te studeren en te werken.’