Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Maak kennis met de nieuwe leden deelraad FBE

1 okt 2020 08:50 | Medezeggenschap

De nieuwe medewerkers- en studentleden van de deelraad FBE stellen zich aan je voor.

Jonne Paes

Jonne Paes

Ik ben Jonne Paes (21) en zit in het 4e jaar van Bedrijfskunde MER. Voordat ik in januari 2021 ga beginnen met afstuderen, loop ik nu een onderzoeksstage bij Rijkswaterstaat. In 2017-2018 ben ik al een jaar FBE-raadslid geweest waarin ik mij o.a. heb ingezet voor de besteding van de facultaire studievoorschotmiddelen. Komend studiejaar staat dat ook weer op de agenda en kan ik mijn ervaring daar goed voor gebruiken. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met het bestuur te kijken naar hoe we het onderwijs in deze onzekere tijd op een goede manier kunnen laten doorgaan voor iedereen. Ik heb er zin in om mij komend jaar weer in te zetten voor de belangen van iedereen binnen deze faculteit!

Micha Keijer

Micha Keijer

Ik ben Micha Keijer en ik ga me inzetten voor een transparanter en meer betrokken HvA-beleid voor onze docenten. Binnen de deelraad zal ik voor de centrale rol van docenten strijden, door aan te dringen op transparantie, betrokkenheid en inclusiviteit. Zaken als de ‘docent is een nummer’ of ‘management by Excel sheets’ en beleidsmaatregelen van de HvA die volledig losgezongen zijn van de dagelijkse praktijk, zal ik agenderen en proberen te veranderen. Ik ben een gepromoveerd socioloog en econoom; ik geef les in en doe onderzoek naar ‘Behavioral Finance’ bij FBE. Daarnaast werk ik aan de ‘joint master’ Global Sustainable Business Management met onze partner Northumbria University. Vanuit mijn expertise als socioloog streef ik naar inclusiviteit door de onderlinge betrokkenheid te herstellen. Daarnaast streef ik vanuit mijn expertise als financieel econoom naar financiële transparantie van het HvA-beleid.

Bas Kitsz

Bas Kitsz

Hi allemaal Ik ben Bas, jullie nieuwe vertegenwoordiger in de deelraad! Ik denk dat dit jaar niet echt verloopt zoals we allemaal hadden gehoopt. Ik zorg er als vertegenwoordiger niet alleen voor dat je er inhoudelijk niet op achteruit gaat, maar vooral dat het nog leuk blijft! Wij als studenten hebben altijd wel wat te zeuren, maar nu kan ik eindelijk dat gezeur omzetten in concrete oplossingen.

Marianne Cambridge-Albers

Marianne Cambridge-Albers

Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik lid van het dagelijks bestuur van de deelraad. Met volle overtuiging heb ik mij verkiesbaar gesteld voor dit mooie werk. Mijn intentie hierbij is om de faculteit samen met anderen verder te brengen in haar ontwikkeling. Bestuurlijk werk heeft altijd mijn prioriteit gehad. Op deze manier kan ik op de juiste plek input geven ter verbetering van het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Ik hoop in het komende jaar vooral mijn steentje bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de school in deze roerige tijden. Er komt zoveel op ons af en hoe meer mensen hierbij een positieve bijdrage kunnen leveren hoe beter, daarom heb ik nu gekozen om aan het werk te gaan.

Camea Bacmeister

Camea Bacmeister

Mijn naam is Camea Bacmeister, ik ben vierdejaars student (IBMS) en loop momenteel stage bij de Marketing en Communicatie afdeling van AMSIB. Ik ben om verschillende redenen lid van de deelraad geworden; de eerste reden is dat ik graag meer inzicht wil hebben en een beter begrip van hoe alles achter de schermen gaat, ten tweede biedt de deelraad een goede mogelijkheid om mijn Nederlands te oefenen. Ik kijk uit naar de komende tijd als lid van de deelraad.