Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Han Boels nieuwe voorzitter deelraad FBE

10 sep 2020 13:15 | Medezeggenschap

Het raadsjaar is weer begonnen! De raadsleden hebben, zoals gebruikelijk, tijdens de eerste online bijeenkomst van de deelraad de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen.

Han Boels, docent Commerciële Economie, is voor het vijfde jaar op rij gekozen tot voorzitter. Inmiddels is hij niet alleen vele jaren actief in de deelraad, maar ook in de Centrale Medezeggenschapsraad. Hij draagt graag zijn jarenlange kennis en ervaring over aan de nieuwe raadsleden en de nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur. Han Boels sprak ook de hoop uit dat het faculteitsbestuur “de medezeggenschap de plek geeft die zij verdient”. Samen met de overige leden van het Dagelijks bestuur hoopt hij op een mooi en productief raadsjaar.

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

  • Vicevoorzitter Mohammed Skori (student Commerciële Economie)
  • Secretaris Jasper Hartman (student International Business and Management Studies)
  • Penningmeester Marianne Cambridge-Albers (docent Finance & Control)

De deelraad verwelkomt veel nieuwe leden, maar door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten en met elkaar kennis te maken. De verwachting is dat tot het einde van het jaar alle bijeenkomsten van de deelraad online plaatsvinden.

Ben je geïnteresseerd om zelf actief te worden of wil je een keer online aanschuiven in de vergadering, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris of kijk op onze website.

Wat doet het Dagelijks Bestuur?

Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit twee studentleden en twee personeelsleden en geeft dagelijks leiding aan de deelraad. De leden bereiden de raadsvergaderingen voor en bespreken lopende zaken. Hiervoor vindt ook regelmatig overleg plaats met het faculteitsbestuur.