Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Agnes Tay nieuwe voorzitter CMR

2 sep 2020 10:00 | Medezeggenschap

Agnes Tay is sinds gistermiddag de nieuwe voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Zij is daartoe verkozen op de eerste vergadering van het nieuwe hogeschooljaar.

Tay, docent Bedrijfseconomie, wordt in het dagelijks bestuur geflankeerd door:

  • vicevoorzitter Sander Christiaensen (student Aviation)
  • secretaris Niels Nanning (HvA-alumnus en nu it-consultant)
  • penningmeester Shermine Asani (student Engineering)

Tay is al meerdere jaren lid van de CMR. Daarbij zette zij zich op meerdere terreinen in, met veel aandacht voor dossiers die samenhingen met personeelszaken. Tay schreef eerder in haar motivatiebrief aan de raad dat ze er eigenlijk de voorkeur aan gaf dat een student het voorzitterschap op zich neemt. ‘Maar aangezien ik met een ruime meerderheid ben gekozen, ben ik óók van mening dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Daarbij zal ik zoals altijd goed voorbereid zijn, en kritisch doch constructief de medezeggenschap dienen.’ Zij schreef ook vooral als verbinder, motivator en bewaker te willen optreden om zowel doelen van de CMR als van het college van bestuur te behalen.

De vergadering vond online plaats vanwege de coronamaatregelen. Tijdens de vergadering werd daarom gestemd met een poll. Deze online tool waarborgt de anonimiteit van de uitgebrachte stemmen.

Taken dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de CMR. Het dagelijks bestuur is gemachtigd door de raad om zich bezig te houden met taken die niet uitgesteld kunnen worden. Ook buigt het dagelijks bestuur zich over dingen waar niet de hele CMR in gekend hoeft te worden.