Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Vul de enquête over besteding DAM-gelden in

29 jun 2021 10:36 | Medezeggenschap

Hoe moet de HvA volgens jou de DAM-gelden besteden nu er nieuwe bestedingsruimte is? We horen het echt heel graag van je! Je kunt je mening geven door de enquête in te vullen. 

Klik op de onderstaande link om bij de vragenlijst te komen. Lees daaronder verder voor een toelichting.

enquête DAM-gelden CMR

Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen (DAM-gelden)

De HvA besteedt 1,41% van het getotaliseerd jaarinkomen aan decentraal overleg over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden maken met het College van Bestuur (CvB) in het lokale cao-overleg afspraken over de besteding.
Vanaf 1 februari 2021 is er een nieuwe reiskostenregeling. De oude regeling werd vanuit de DAM-gelden betaald. Hierdoor is er nu ruimte voor nieuwe bestedingsdoelen. Het CvB vindt het belangrijk om de medezeggenschap bij de bespreking van dit onderwerp te betrekken. Daarom vraagt het CvB input aan de Commissie P&O van de CMR.


De HvA heeft de afgelopen jaren de zogeheten DAM-gelden besteed aan onderstaande bestedingsdoelen:
- Betaald ouderschapsverlof. De regeling is een voortzetting van een oude cao afspraak die destijds in de cao is vervallen maar vanaf dat moment door de HvA als decentrale arbeidsvoorwaarde is voortgezet.
- Werkgeversbijdrage kinderopvang. De uitgaven voor de tegemoetkoming van de kosten van de kinderopvang zijn door de overheid omgezet in een belastingpremie voor de werkgever. Deze verplichte werkgeversbijdrage wordt conform cao in mindering gebracht op het beschikbare budget.
- Het CvB heeft in laatste lokale overleg aangeven dat er vanuit de DAM gelden een collectieve aanvullende Arbeidsongeschiktheidsdekking (IPAP) wordt toegevoegd voor alle medewerkers.