Medezeggenschap

Een HR-update van deelraad FBE

29 jun 2021 08:48 | Medezeggenschap

De commissie Human Resources (HR) van de deelraad FBE behartigt de belangen van de medewerkers van de Faculteit Business en Economie. De commissie HR controleert en, indien nodig, reageert op het beleid en het management van de economische faculteit. Daarnaast kan zij het managementteam van FBE van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

Momenteel zijn er meerdere zaken aan de orde binnen de commissie HR. Allereerst de Strategische Personeelsontwikkeling (SPO). Het managementteam van FBE, in gesprek met de commissie HR, wil duidelijke stappen zetten omtrent de ontwikkeling van haar personeel. Door te voorzien in de gepaste opleidingen en specialisering, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, zal een carrièreplan voor haar medewerkers worden opgesteld. De commissie HR richt zich voornamelijk in dit dossier op een duidelijk en goed gecommuniceerd opleidingsbudget en op het leeftijdsbewust personeelsbeleid van FBE. In het verlengde van de SPO wordt evalueren binnen FBE belangrijker, zowel studentevaluaties over het onderwijs als docentevaluaties over het management en het onderwijs, zullen worden verwerkt in de SPO.

Het andere dossier is de taaktoewijzing. De huidige taaktoewijzing stamt uit 2015 en heeft een revisie nodig. Onder docenten is er vaak onduidelijkheid en ongemak over hun urenallocatie. Het aandringen van de commissie HR op een herziening van de taaktoewijzing binnen FBE, zou mogelijk een deel van deze onduidelijkheid en ongemak kunnen wegnemen. De nieuwe taaktoewijzing zou de docentbelasting moeten verbeteren en verduidelijken. Er is aangedrongen door de commissie om de nieuwe taaktoewijzing met nieuwe studiejaar in te laten gaan.

Daarnaast heeft de COVID-19-pandemie het onderwijs volledig op zijn kop gezet, waardoor de faculteit volledig digitaal is gegaan. In het nieuwe studiejaar 2021/2022 hoopt de faculteit weer volledig operationeel te zijn op de campus. De effecten van de COVID-19-pandemie op het ‘nieuwe normaal’ in 2021/2022, zoals meer blended learning, etc. zal de commissie vanuit HR perspectief nauw gezet volgen.