Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Statement medezeggenschap over AMFI

30 jun 2021 14:15 | Medezeggenschap

De gezamenlijke medezeggenschap van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), bestaande uit de Opleidingscommissie van het Amsterdam Fashion Institute (OC-AMFI), de medezeggenschapsraad van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), hebben kennisgenomen van de inhoud van het rapport van Bezemer & Schubad over de cultuur bij AMFI. Tot onze droefenis bevestigt de uitkomst van het onderzoek onze zorgen over een onveilige werk- en studieomgeving voor studenten, docenten en medewerkers.

rapport Bezemer & Schubad over AMFI

Wij beseffen dat dit een grote impact heeft op alumni, studenten en docenten van AMFI en erkennen dat het veel tijd en inspanning zal vergen om het vertrouwen in AMFI te herstellen. Naar onze mening moet iedereen bij AMFI in een veilige omgeving kunnen leren, werken en onderzoek kunnen doen. De HvA moet dan ook voldoende middelen toewijzen om dit proces te ondersteunen.


We zullen de werkgroep AMFI, opleidingsmanager Dirk Reynders en de decaan van FDMCI blijven ondersteunen bij het herevalueren van de opleiding en het bevorderen van de transformatie naar een veilige omgeving voor docenten, medewerkers en studenten. Wij erkennen dat er nog veel werk verzet moet worden en zijn ons ervan bewust dat deze veilige werk- en studieomgeving alleen kan worden gerealiseerd als alle partners zij aan zij werken om het vertrouwen in AMFI en de HvA te herstellen.


De gezamenlijke medezeggenschap zal een taskforce voor sociale veiligheid instellen. Wij stellen als prioriteit dat de voortgang van de transformatie nauwgezet wordt gevolgd, en dat álle managementlagen het bewerkstelligen van de benodigde verandering hoog op hun agenda hebben staan.