Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Opnames van lessen en de AVG

25 jun 2021 15:44 | Medezeggenschap

Tijdens de coronacrisis zijn de meeste lessen online gegeven. Van verschillende kanten ontving de faculteitsraad van FOO vragen over het opnemen van die lessen. Wat mag er nu wel en wat mag niet?

De bespreking in de faculteitsraad begon met de wens van studenten om online lessen te kunnen terugkijken. Daarvoor moeten deze lessen natuurlijk worden opgenomen, maar voor een docent is het vaak lastig om je daarbij aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Moet je bv. elke les aan alle studenten toestemming vragen om de les te mogen opnemen? De uitvoerbaarheid van deze regels in de dagelijkse lespraktijk levert dus problemen op.

Al snel bleken er nog meer haken en ogen vast te zitten aan dit onderwerp. Denk het verschil tussen de huidige situatie met corona (corona geldt als reden om opnames van een les te mogen maken) en de situatie straks zonder corona, de archivering en de bewaartermijn van de opnames, het opnemen van lessen tijdens stages van studenten, de wens dat studenten hun camera aanzetten tijdens online lessen en de vraag hoe je voorkomt dat beelden van opgenomen lessen een eigen leven gaan leiden op YouTube.

In de faculteitsraad is een aantal keer met de directeur bedrijfsvoering over alle aspecten van dit onderwerp gesproken. Na verloop van tijd is dit onderwerp opgepakt door de commissie Student & Onderwijs van de raad. De commissie is hiervoor in gesprek gegaan met Pascal Brugmans, privacy officer bij FOO. Samen met Pascal is onderzocht hoe we elkaar, dus zowel docenten als studenten, kunnen beschermen als het gaat om het gebruik van beeldmateriaal. Een eerste stap is gezet door het inzetten van een disclaimer waarbij de gebruiker akkoord gaat met de afspraken die de HvA hanteert. De faculteitsraad heeft aan Pascal Brugmans gevraagd om dit in gang te zetten.

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van het aanbieden van onlinebijeenkomsten zal dit onderwerp voorlopig de aandacht blijven houden van de raad.