Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO in 2021-2022

25 jun 2021 15:48 | Medezeggenschap

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van de HvA liggen weer achter ons. De faculteitsraad van FOO kan in september zes nieuwe studentleden verwelkomen.

Samenstelling van de faculteitsraad in 2021-2022

Per september 2021 bestaat de faculteitsraad van FOO uit de volgende leden:

Studenten:

 • Nassim Achbo (Gezondheidszorg & Welzijn)
 • Tjeerd Dobma (Horeca & Voeding)
 • Nabil Hach Amar y Hamed (Pedagogiek)
 • Kelvin Jong (Aardrijkskunde)
 • Dico de Jong (Aardrijkskunde)
 • Oscar Kieft (Geschiedenis)
 • Stefan Louwersheimer (Wiskunde)
 • Pim Olij (Maatschappijleer)
 • Noa Sussenbach (Geschiedenis)

Medewerkers:

 • Gerard Aartsen (Engels)
 • Jan Bouwma (ICT FOO)
 • Mara Heijdelberger (Pedagogiek)
 • Rob Ruijken (Gezondheidszorg & Welzijn)

De studentengeleding is helemaal gevuld. Helaas hebben de tussentijdse verkiezingen van dit jaar geen nieuwe aanmeldingen voor de personeelsgeleding opgeleverd, terwijl er in de loop van het jaar wel vier medewerkers de raad hebben verlaten. De balans tussen studenten en medewerkers in de raad is vanaf september nogal scheef. Dat is natuurlijk jammer, ook omdat je als medewerker echt bij kunt dragen aan het beleid binnen FOO.

In het voorjaar van 2022 vinden er weer verkiezingen plaats voor zowel de personeels- als de studentengeleding van de faculteitsraad. Je kunt nu dus nu alvast nadenken over lidmaatschap in 2022-2023. Of kom een keer kijken bij de faculteitsraad, de vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom!

Wat doet de faculteitsraad?

De faculteitsraad is de medezeggenschapsraad van FOO. Als lid van de faculteitsraad vertegenwoordig je de stem van je collega’s en medestudenten in alles wat goed gaat, beter kan of beter moet binnen onze faculteit. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijk onderwerpen, zoals de begroting van FOO, de OER en de besteding van de studievoorschotmiddelen. Ook zet de raad zelf onderwerpen op de agenda, in het afgelopen jaar bv. de werkdruk bij medewerkers en de gevolgen van de coronamaatregelen op het welzijn van studenten.

De raad vergadert twee keer per maand op dinsdag van 17.00 – 18.30 uur. Wil je in het nieuwe studiejaar een keer een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via deelraad-foo@hva.nl. Kijk in het rooster 2021-2022 voor de vergaderdata. Meer informatie over de faculteitsraad van FOO vind je op de informatiepagina van de raad.