Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Drie verkiezingskandidaten CMR stellen zich voor

7 jun 2021 00:00 | Medezeggenschap

Tot en met 20 juni vinden de medezeggenschapsverkiezingen plaats. Het gaat om tussentijdse verkiezingen om zo opengevallen zetels op te vullen. Voor de medewerkersgeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad zijn er drie kandidaten. Ze stellen zich kort aan je voor.

Sara Rueda Raya is sinds 2013 als docent verbonden aan de Faculteit Business en Economie (FBE). Momenteel doet zij haar doctoraat Business Administration bij onze partner Northumbria University in supply chain management en circular economy.

Over haar kandidatuur: ‘We hebben het afgelopen jaar uitdagende tijden meegemaakt. Echter, uitdagingen brengen ook nieuwe mogelijkheden voor studenten, docenten en de HvA zelf. Daarom is het belangrijker dan ooit dat docenten betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.’ Haar focus is ‘om naar meer transparante processen te streven, en een realistische werklastverdeling. Aangezien online onderwijs een blijvertje is, moeten we er ook het allerbeste uithalen om zo efficiëntere en meer flexibele processen te bewerkstelligen.’

Serge Gautier is bedrijfseconoom en al 20 jaar parttime docent bij Finance & Control. Ook is hij betrokken bij de minor Management Control, Change & Riskmanagement.

Over zijn kandidatuur: ‘Ik heb het altijd leuk gevonden om naast lesgeven ook graag mijn professionele steentje bij te dragen via de medezeggenschap om de doelen van de faculteit Business en Economie te behalen.’ Eén daarvan is de duurzame economie van morgen ontwikkelen. Dit staat in de missie & visie van FBE.

Rachida Ameziane werkt sinds 2012 bij de AMSIB als management-assistent en is daarnaast momenteel bezig met afstuderen (Toegepaste Psychologie, met coaching als specialisatie).

Over haar kandidatuur: ‘We hebben een moeilijk jaar achter de rug waar wij hebben ondervonden dat te allen tijde transparantie en communicatie key is. Ik sta voor een transparant contact tussen studenten, docenten, ondersteunende diensten en het management zodat de samenwerking positief wordt ervaren. Mijn ervaring nu is dat de verschillende groepen soms langs elkaar heen werken. Ik wil mijn steentje willen bijdragen om deze communicatie te verbeteren waardoor de werkwijze van verschillende stakeholders fijner wordt ervaren.’

Tot uiterlijk zondag 20 juni 23.59 uur kun jij nog je stem uitbrengen op één van deze drie kandidaten voor de Centrale Medezeggenschapsraad. Maak daar gebruik van om te kiezen wie jou vertegenwoordigt aan tafel met het bestuur. Stem voor de medezeggenschap . Juist nu!