Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Column Elijah Alvares: trots op afgelopen jaar

25 jun 2021 09:48 | Medezeggenschap

Elijah Alvares is studentassessor op de HvA, een positie waar de medezeggenschap zich sterk voor maakt. In deze column blikt hij terug op afgelopen jaar en staat hij stil bij wat er bereikt is.

Het jaar loopt op zijn laatste benen en ik kijk er met trots op terug. Afgelopen jaar was ik een stem aan tafel bij onder andere het College van Bestuur. Bij veel onderwerpen bracht ik onze stem in, en gaf ik ook advies. Dat was hard nodig ook, want de coronacrisis heeft erin gehakt onder onze stu-denten. Zo besprak ik bijvoorbeeld de resultaten van de corona-enquêtes en probeerde ik zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen hoe moeilijk en soms zelfs complex het is geweest in de afgelopen tijd. Met enig succes: studentenwelzijn, diversiteit en inclusie krijgen komend collegejaar de volle prioriteit.

Verder ben ik aan de slag gegaan in een projectteam (Mag het? Dan kan het!) om toch fysieke sociale ontmoetingen mogelijk te maken op de hogeschool. Ook een aantal leden van de medezeggenschap werkten hieraan mee. Zo konden studenten elkaar toch ontmoeten binnen de geldende richtlijnen – en nog steeds, want het project is voortgezet. Meer informatie

Op gebied van diversiteit en inclusie is de discussie gevoerd. Het is dan nog zo’n groot thema, er was zeker aandacht voor detail. Juist in ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen als toiletten of een inschrijfformulier schuilen vaak onbedoelde uitsluitingsmechanismen. Daar werken we aan en ik hoop dat dit binnen de HvA opgevat wordt als een doorlopend proces waarin we niet mogen verslappen. Om daarvoor te zorgen komt er een pilot genderneutrale toiletten aan, waarin we starten met 1 a 2 toiletgroepen per HvA-gebouw.
De functie van studentassessor kent zijn beperkingen. Het duurt maar een jaar en ik ben maar in mijn eentje. Maar juist eenlingen kunnen opvallend veel bereiken, zoals ik al eens eerder schreef. Daarom heb ik mijn best gedaan om een verschil te maken voor studenten op de HvA. Ik hoop dat jullie iets terug hebben gezien van mijn inspanningen in jullie studiejaar op de hogeschool.