Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Nieuwe studenten faculteitsraad FOO 2021-2022

25 mei 2021 15:36 | Medezeggenschap

Dit jaar zijn er tussentijdse verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van de HvA. Omdat er voor de studentengeleding van de faculteitsraad van FOO evenveel kandidaten zijn als plaatsen in de raad, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden.

Tussentijdse verkiezingen worden gehouden om open plekken in de raad te vullen. Per september 2021 verlaten zes studenten de faculteitsraad van FOO, bv. omdat ze afstuderen. Ook in de personeelsgeleding komen er vacatures, maar daarvoor hebben zich helaas geen kandidaten gemeld.

De nieuwe studentleden van de raad voor het studiejaar 2021-2022 zijn:

  • Nassim Achbo (Gezondheidszorg & Welzijn)
  • Tjeerd Dobma (Horeca & Voeding)
  • Nabil Hach Amar y Hamed (Pedagogiek)
  • Kelvin Jong (Aardrijkskunde)
  • Stefan Louwersheimer (Wiskunde)
  • Noa Sussenbach (Geschiedenis)

Allemaal van harte welkom!

De faculteitsraad is de medezeggenschapsraad van FOO. Als lid van de faculteitsraad vertegenwoordig je de stem van je medestudenten en collega’s in alles wat goed gaat, beter kan of beter moet binnen onze faculteit. De faculteitsraad vergadert twee keer per maand op dinsdag van 17.00 – 18.30 uur, waarvan één keer in overleg met de decaan.

Waarover praten wij?

Op 1 juni heeft de faculteitsraad ingestemd met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) 2021-2022 van FOO, de raad heeft instemmingsrecht op delen van de OER. Ook heeft de raad onlangs ingestemd met de besteding van de Studievoorschotmiddelen (SVM; het geld dat vrijkwam door afschaffing van de basisbeurs) aan het verbeteren van de onderwijslogistiek bij FOO, denk hierbij o.a. aan het verbeteren van de roosters! Ook dit punt komt elk jaar terug op de agenda. De begroting van de faculteit is elk najaar een belangrijk onderwerp in de raad. Daarnaast kaart de faculteitsraad ook zelf onderwerpen aan, zoals zorgen om studentenwelzijn als gevolg van corona en werkdruk bij medewerkers.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de faculteitsraad of op de kiessite van de HvA.

Heb je vragen? Neem dan contact op via deelraad-foo@hva.nl.