Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

‘Ombudsfunctionaris voor studenten zou drempel verlagen'

26 mei 2021 10:21 | Medezeggenschap

Nog voordat het gesprek over een studentenombudsman losbarst, gaat het eerst over de functienaam. Is de toevoeging -man nog wel van deze tijd? Nee, vinden de meesten: de term ombudsfunctionaris zou beter op zijn plaats zijn.

De hearing, georganiseerd door de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad), draait om de vraag of er een ombudsfunctionaris moet komen voor studenten. Op dit moment hebben HvA-medewerkers er al eentje. Een ombudsfunctionaris is iemand op wie je af kunt stappen als je vindt dat de HvA jou onrechtvaardig behandelt of behandeld heeft. Een eventuele ombudsfunctionaris voor studenten zou dus onderdeel worden van de klachtenregeling.

Voordelen

Dat heeft voordelen ten opzichte van de huidige klachtenafhandeling, vinden de aanwezigen. Een ombudsfunctionaris heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om onderzoek te doen en ongevraagd advies te geven. En daarbij, onafhankelijkheid is groot goed. ‘De slager mag niet zijn eigen vlees keuren’, zegt CMR-lid Jeffrey Meijer.

En dat gebeurt soms wel. Een deelnemer: ‘In mijn eerste jaar moest ik een poster inleveren, waarop ik vrij oppervlakkig commentaar zonder feedback kreeg. De docent had geen tijd. Toen heb ik het geprobeerd via mijn mentor, maar uiteindelijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurde uiteindelijk een half jaar voordat ik mijn feedback had afgedwongen.’ Een ander: ‘Ik wilde een klacht indienen over de werkdruk op de opleiding. Toen werd vooral beweerd dat het afhandelen van een klacht tijdrovend zou zijn voor degenen die zich erover moesten buigen. Ja hallo, ik klaag niet voor mijn lol. En bovendien was dit echt te fundamenteel om niks mee te doen.’
Een ideale ombudsfunctionaris functioneert op opleidings- of faculteitsniveau en heeft op andere faculteiten medefunctionairssen rondlopen om een HvA-brede toegang tot een ombudspersoon te garanderen. Ook kan diegene onderzoeken of een probleem faculteitsoverstijgend is. Meijer: ‘Nu mist het direct op iemand afstappen. De drempel is gewoon te hoog voor veel studenten.’

Klachtenregeling moet helderder

De komst van een ombudsfunctionaris is geen tovermiddel, beseffen de geïnteresseerden. De weg door het regeltjesland van de klachtenregeling is niet helder genoeg. Veel studenten zien door de bomen het bos niet meer. Een extra boom in de vorm van een ombudsfunctionaris zou dan eerder overkill zijn. De inhoud van de klachtenregeling voor studenten zou daarom in een volgende hearing besproken moeten worden.

Wil je op de hoogte gehouden worden over een vervolg op deze hearing? Laat het weten en we nodigen je uit voor het vervolggesprek!