Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stel je kandidaat. Juist nu!

26 mrt 2021 15:40 | Medezeggenschap

Het zijn zware tijden. Niet alleen ons onderwijs, maar ook jouw welzijn staat onder druk door de coronasituatie. Juist daarom ben jij als HvA'er belangrijker dan ooit. Stel je daarom tussen 15 maart en 11 april kandidaat voor de medezeggenschap. Juist nu! 

Waarom de medezeggenschapsraad iets voor jou is

Vanaf 15 maart tot en met 11 april kun jij je kandidaat stellen voor de medezeggenschap. Je kunt dan één van de opengevallen zetels bezetten als je verkozen wordt. Dit is waarom het voor jou interessant is:

  • Je hebt iets te zeggen namens alle HvA'ers;
  • Je bouwt een geweldig netwerk op, want zowel binnen als buiten de HvA leer je veel mensen kennen;
  • Je krijgt gratis cursussen om je verder te ontwikkelen;
  • Je krijgt een financiële vergoeding als student. Ben je medewerker, dan krijg je vrijgeroosterde uren voor je werk voor de medezeggenschap;
  • Deze functie staat sowieso goed op je cv.
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Een aantal HvA medewerkers vertelt waarom ze in een medezeggenschapsraad zitten en wat ze doen.  

Wat is medezeggenschap?

De medezeggenschapsraden vertegenwoordigen alle studenten en medewerkers van de HvA. Ze overleggen en werken samen met de directie om zo voor hun belangen op te komen. We hebben één Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), die overlegt over zaken die binnen de hele HvA voorkomen. Elke faculteit heeft ook een eigen deelraad, die gaan weer over wat er op hun faculteit speelt. Verder hebben medewerkers van de bestuursstaf een eigen deelraad.

Wat doen de medezeggenschapsraden?

De medezeggenschap controleert het beleid op de HvA. Daarnaast krijgen we ook dingen voor elkaar door zelf voorstellen te doen. Jij hebt als medezeggenschapper dus invloed op welke thema's je bespreekt met het bestuur.

Een voorbeeld: afgelopen jaar heeft de Centrale Medezeggenschapsraad al heel snel zijn zorgen geuit over het welzijn van studenten en medewerkers. Lang verhaal kort: de lockdown was zwaar voor veel studenten. Daarom wilden wij dat de HvA onze studenten zo goed mogelijk tegemoet zou komen. In overleg lukte het om de regels aan te passen: zo konden studenten met een functiebeperking elke dag een studieplek reserveren in plaats van twee keer per week. Nog een voorbeeld: veel studenten zijn hun bijbaan verloren mede als gevolg van corona. Daarom zijn we momenteel bezig aan een banenbank voor HvA-studenten.

Ook deelraden oefenen invloed uit. Vorig jaar bijvoorbeeld had de deelraad FMR (Faculteit Maatschappij en Recht) het idee om geld beschikbaar te stellen voor iedereen met een goed idee om de faculteit te verbeteren. Enkele tientallen HvA’ers van die faculteit leverden daarop een plan in, en konden het met hulp van de faculteit uitvoeren.

Geïnteresseerd?

Stel je dan uiterlijk 11 april kandidaat voor de medezeggenschap. Juist nu! Heb je een praktische vraag over de tussentijdse verkiezingen, stel die dan aan het Centraal Stembureau. Voor overige vragen kan je terecht bij de Centrale Medezeggenschapsraad.