Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Nieuw Medezeggenschaps- en Kiesreglement

5 mrt 2021 15:04 | Medezeggenschap

Na 2 jaar discussie te hebben gevoerd over het Medezeggenschaps- en Kiesreglement heeft de CMR op 26 januari j.l. ingestemd met het nieuwe Medezeggenschapsreglement en het Kiesreglement.

De reglementen zijn op 2 februari 2021 ingegaan. Met een eerdere versie van het Medezeggenschaps- en Kiesreglement, dat vóór de zomer 2020 aan de CMR was aangeboden, heeft de CMR niet ingestemd.

Door een belangrijke aanpassing heeft de CMR dit keer wel in kunnen stemmen, namelijk de mogelijkheid van een dubbel lidmaatschap van deelraad en CMR. Omdat er vaak onvoldoende leden beschikbaar zijn om de deelraden te vullen, heeft de CMR vastgehouden aan het dubbele lidmaatschap. Voorwaarde is wel dat zaken die op faculteitsniveau spelen bij de deelraad thuis horen, HvA-brede onderwerpen komen bij de CMR ter tafel.

In het Kiesreglement zijn garantiezetels opgenomen. Dat houdt in dat van elke faculteit en de Staven en Diensten minimaal één personeelslid en één studentlid in de CMR mogen plaatsnemen. De CMR is er om het HvA-brede belang te dienen en wil daarom goed vertegenwoordigd worden door alle faculteiten.

De zittingsduur van studentleden is aangepast. De zittingstermijn van de medewerkersleden van een raad blijft twee jaar, die van studentleden van een raad is teruggebracht naar één jaar.

De nieuwe reglementen staan hier: https://jz.mijnhva.nl/nl/Reglementen/Paginas/Medezeggenschap.aspx