Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Moet er een studentenombudsman komen? Kom naar de hearing!

25 mrt 2021 15:45 | Medezeggenschap

Als een medewerker zich onheus behandeld voelt, kan hij naar de ombudsman stappen. Dat is goed voor de HvA: de medewerker wordt gehoord en de organisatie wordt waar nodig bij de les gehouden. Moet er ook een ombudsman komen voor studenten? Geef jouw mening op de hearing op 11 mei!

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) ontvangt regelmatig een rapport van de ombudsman van de HvA. Dat is een van de manieren om in de gaten te houden of binnen de organisatie correct met het eigen personeel omgegaan wordt. Als een medewerker vindt van niet, kan diegene naar de ombudsman stappen. HvA-studenten hebben geen onafhankelijke ombudsman.


De HvA is een afspiegeling van de samenleving. Daarin gaat veel goed, en een deel ook niet. Er bestaan voor studenten natuurlijk wel beroeps- en klachtenregelingen, evenals vertrouwenspersonen. Maar is dat genoeg? Eén manier om daar achter te komen is om gezamenlijk stil te staan bij de bestaande regelingen, maar ook wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden. Het bracht ons tot de volgende vraagstelling: moet er een onafhankelijke studentenombudsman komen?

Dus: heb jij ervaring met een klacht, ongemak of een vervelende situatie op de HvA? En wil je de afhandeling ervan met ons delen? Kun je constructief meedenken over mogelijke verbeteringen? Dan organiseert de CMR deze zogeheten hearing voor jou! De sessie staat onder voorzitterschap van CMR-vicevoorzitter Sander Christiaensen.

Op 11 mei van 15.30 tot 16.30 uur bespreken we dit onderwerp in MS Teams.

Aanmelden

Meld je aan via cmr@hva.nl en je krijgt een uitnodiging toegestuurd!