Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Werken aan studentenwelzijn bij FOO

25 mrt 2021 16:08 | Medezeggenschap

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de faculteitsraad van FOO het onderwerp studentenwelzijn op de kaart heeft gezet. Het is wel duidelijk dat studenten te lijden hebben onder de corona-maatregelen en het online-onderwijs. Wat kunnen we doen om het welzijn van studenten te verhogen en hen een beter studiegevoel te geven?

Inmiddels is er het een en ander gebeurd. Op 2 februari hebben enkele studenten uit de faculteitsraad een gesprek gevoerd met de decaan en het hoofd van de afdeling O&O van FOO. In dit overleg zijn concrete acties besproken die het welzijn en welbevinden van studenten in deze lastige tijd kunnen vergroten; van studenten uitdagen en stimuleren om zelf iets te organiseren tot het zetten van een stip op de horizon door na te denken over activiteiten die na corona weer mogelijk zijn.

Nu studenten elkaar niet meer automatisch bij colleges tegenkomen, is gezocht naar een activiteit die studenten op een informele manier met elkaar in contact brengt. Er is voor gekozen om een thema-avond voor studenten te organiseren, waarin interessante informatie gekoppeld wordt aan iets gezelligs. Zo’n avond kan studenten ook inspireren om zelf iets te organiseren. Op dit moment zijn vijf studenten uit de raad hard bezig om invulling te geven aan deze activiteit. Het is de bedoeling dat de avond plaatsvindt op een donderdag in april, na de tentamenperiode.

Houd de berichten hierover in de gaten! Heb je zelf ideeën voor activiteiten om studentenwelzijn te bevorderen? Mail ze aan deelraad-foo@hva.nl.